Muzeji Hrvatskog zagorja

Arheološka istraživanja

Arheološka istraživanja Velikog Tabora

[Muzeji Hrvatskog zagorja] 01.01.2008. - 31.12.2013.

Istraživanja uže gradske jezgre 2008.-2009. godine
Arheološka istraživanja Velikog Tabora započeta 2006. godine, Muzeji nastavljaju tijekom 2008. i 2009. godine. Usporedno s konzervatorsko-restauratorskim i građevinskim radovima na Velikom Taboru koje provodi Hrvatski restauratorski zavod, a zavisno o njihovu tijeku, nastavljaju su i zaštitna iskopavanja koja su obuhvatila dosad neistražene dijelove uže gradske jezgre – istočnu polukružnu kulu u kojoj je pronađena polukružna peć od opeka sačuvana in situ, te neistražene dijelove zapadne i jugozapadne polukružne kule. Arheološka istraživanja polukružnih kula dvorca posebno su zanimljiva budući da upozoravaju na korištenje velikotaborskog uzvišenja prije prvog spomena Velikog Tabora 1502. godine u povijesnim izvorima, a pojedini nalazi potječu iz pretpovijesnog razdoblja.

Istraživanja struktura vanjskog obrambenog zida 2011. - 2013. godine


Istraživanja koje Muzeji provode u razdoblju od 2011. – 2013. godine dobivaju sustavni karakter i usmjerena su isključivo na strukture izvan gradske jezgre. Iskopavanja obuhvatila probna istraživanja velikotaborskog bastiona, dijelove vanjskog obrambenog zida, južnu stražarnicu vanjskog obrambenog zida koja je u potpunosti istražena i konzervirana, a izvršen je i nadzor nad radovima uvođenja vodovodnih instalacija. Sjeverna stražarnica vanjskog obrambenog zida najnoviji je nalaz otkriven protekle, 2013. godine, čiji se vrijedni ostaci kamene arhitekture planiraju konzervirati tijekom 2014. godine. Spomenuti radovi predstavljaju početak buduće revitalizacije vanjske linije obrane, započete provedenim otkupom velikotaborskog bastiona koji se do nedavno nalazio u privatnom vlasništvu. Dugogodišnji planirani projekt Muzeja, osim arheoloških istraživanja čitavog vanjskog obrambenog zida, podrazumijeva njegovu konzervaciju i prezentaciju.