Muzeji Hrvatskog zagorja

Arheološka istraživanja

Arheološka istraživanja utvrde Samci u Gornjoj Stubici

[Muzeji Hrvatskog zagorja] 01.01.2007. - 31.12.2012.

Posjed Zancka (Samci) spominje se u ispravi iz 1342. godine, prilikom obiteljske razdiobe posjeda Arlandijeve loze roda Aka, a srednjovjekovna utvrda Gornja Stubica na brdu Samci prvi se puta kao castrum spominje 1476. godine kada se nalazi u posjedu Hennygha od Susedgrada. Plemićka obitelj Oršić postaje vlasnikom posjeda u 18. stoljeću, kada grade barokni dvorac djelomično inkorporiran u kasnosrednjovjekovnu građevinu. U dvorcu je danas smješten Muzej seljačkih buna. Probna arheološka istraživanja Muzeji započinju 2007. i 2008. godine, i to na sjevernom vanjskom obrambenom zidu dvorca Oršić. Spomenuti obrambeni zid čiji su ostaci bili vidljivi prije samog istraživanja proteže se u smjeru istok-zapad te je istražen u dužini od 36 m. Zaštitna istraživanja nastavljaju se 2012. godine prilikom iskopa probnih sondi uz samu baroknu građevinu kako bi se mogli predvidjeti troškovi projekta planirane hidroizolacije dvorca, ali i eventualnih budućih arheoloških istraživanja. Pripremni radovi i arheološki nadzor izveden je u organizaciji Muzeja Hrvatskog zagorja, a projekt će se prijaviti u programe financirane od strane Ministarstva kulture, te će se daljnja sredstva zatražiti i od EU fondova.