Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Arheološka istraživanja utvrde Samci – dvorac Oršić

[Muzej seljačkih buna] 01.06.2016. - 01.07.2016.

Na brežuljku Samci nalazi se barokni plemićki dvorac obitelji Oršiću kojem je danas smješten Muzej seljačkih buna. Dvorac je u 18. stoljeću sagrađen na mjestu nekadašnje kasnosrednjovjekovne utvrde poznate upravo po nazivu samog brijega - Samci.
Utvrda se spominje u 15. st. kao vlasništvo Doroteje i njezina sina Ivana Hennyngha od Susedgrada. Kasnije se Samci nazivaju plemićkim dvorom i u vlasništvu su plemićke obitelji Petričević, a od 17. stoljeća prelaze u ruke plemićke obitelji Oršić. Čini se da novi graditelj, grof Krsto Oršić, nije u potpunosti razrušio starije zdanje, već je dvorac na neki način stopljen s ranijom kurijom. O tome danas također vidljivo svjedoči jedna kamena konzola sačuvana na fasadi južnog djela dvorca.
Ostaci utvrde vidljivi su i danas u dvorištu dvorca, a dio kamenih ostataka nekadašnjeg zdanja koji su donedavno bili prekriveni zemljom otkriveni su prilikom arheološkog nadzora probnih sondi iskopanih tijekom zimskih mjeseci 2011./2012. godine za potrebe izrade troškovnika planirane drenaže dvorca Oršić.Projekt daljnjeg arheološkog istraživanja otkrivenih zidova nastavio se i ove godine uz potporu Ministarstva kulture RH. Istraživanja koja su u tijeku provodi Muzej seljačkih buna te su do sada u potpunosti otkrila temelje sačuvane ranije arhitekture uz zanimljive pokretne nalaze koji uglavnom dokumentiraju život u vrijeme funkcioniranja baroknog dvorca. Do sad su otkriveni i nalazi iz 16. i 17. stoljeća, koji dokazuju slojevitost života na ovom zanimljivom lokalitetu. Nalazima predstoji obrada i restauratorski postupak, a vrijedni ostaci kamenih zidova planiraju se konzervirati i prezentirati u vidu manjeg arheološkog parka posjetiteljima Muzeja seljačkih buna.

Ivana Škiljan, viša kustosica Muzeja seljačkih buna, voditeljica arheoloških istraživanja na utvrdi Samci – dvorac Oršić