Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Centar za tradicijske obrte i vještine MHZ-Muzeja „Staro selo“ Kumrovec u posjeti Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu

[Muzej "Staro selo"] 11.04.2014. - 13.04.2014.

Centar za tradicijske obrte i vještine MHZ- Muzeja „Staro selo“ Kumrovec odazvao se pozivu Centra za nematerijalnu kulturu Istre (CENKI) u Pićnu te sudjelovao na sastanku na temu: Suradnja Centra za tradicijske obrte i vještine MHZ- Muzeja „Staro selo“ Kumrovec i Centra za nematerijalnu kulturu Istre, Pićan (od 11. do 13. 04. 2014.. g.).

Zaposlenice obaju Centara (Nuša Hauser, CENKI, Pićan) i Tihana Kušenić (Centar za tradicijske obrte i vještine MHZ- Muzeja „Staro selo“ Kumrovec) prezentirale su svoj dosadašnji rad i aktivnosti Centara tijekom proteklih godina. Po upoznavanju s radom oba Centra ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja, mr. sc. Vlasta Krklec i ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu, dr. sc. Lidija Nikočević usuglasile su se da je potrebna daljnja suradnja dvaju Centara, razmjena iskustava, radionica nematerijalne baštine i izložaba te da će se uskoro potpisati ugovor o suradnji koji će se temeljiti na zajednički planiranim programima za 2015. Centar za tradicijske obrte i vještine Muzeja „Staro selo“ Kumrovec program radionica nematerijalne baštine osmislit će u suradnji sa Cehom za tradicijske i umjetničke obrte, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije.

Tijekom posjeta CENKI u Pićnu kustosica Tihana Kušenić, i ravnateljica MHZ-a, mr. sc. Vlasta Krklec nazočile su predstavljanju ciklusa Audiografije – igrajmo se tradicijskom glazbom, autora N. Šurana u organizaciji umjetničkog kolektiva Šikuti Machine i Noel Šurana u selu Šikuti. Ciklus Audiografije predstavile su dr. sc. Lidija Nikočević, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre i Nuša Hauser - predstavnica Centra za nematerijalnu kulturu Istre. Sve prisutne pozdravio je i pročelnik kulture Istarske županije, g. Vladimir Torbica.

Osim s radom CENKI u Pićnu, ravnateljica MHZ-a Vlasta Krklec i kustosica Tihana Kušenić razgledale su stalni postav Etnografskog muzeja Istre kao i Zavičajni muzej grada Buzeta u kojem su razgledale i postav Češljarske radionice sa starim alatkama kojima su se do polovice 20. st. obrađivali rogovi boškarina iz kojih su majstori češljari izrađivali različite oblike češljeva.

Tihana Kušenić, kustosica/dokumentaristica
Centar za tradicijske obrte, znanja i vještine