Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Digitalizacija Zbirke eksperimentalne arheologije

[Muzej krapinskih neandertalaca] 01.03.2018. - 31.03.2018.

Sukladno nacionalnom programu digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe „Hrvatska baština“, tijekom ožujka 2018. Muzej krapinskih neandertalaca započeo je i uspješno priveo kraju digitalizaciju Zbirke eksperimentalne arheologije. Pokretač i osnivač programa je Ministarstvo kulture koje je osiguralo financijska sredstva za realizaciju ovog projekta. Riječ je o registriranoj muzejskoj zbirci, upisanoj u Registar kulturnih dobara RH – Lista zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3805. Zbirka eksperimentalne arheologije jedinstvena je po svom sadržaju, zatvorena cjelina doniranih predmeta pokojnog Stjepana Vukovića, osnivača Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin i začetnika eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj. Sastoji se od dokumentacije, ručnih izrađevina u kamenu i drvetu, te jedinstvene eksperimentalne bušilice pomoću koje je Stjepan Vuković radio brojne eksperimente.

Digitalizaciju zbirke eksperimentalne arheologije izvršila je tvrtka specijalizirana i tehnološki opremljena za takav posao. Za tu svrhu korišteni su 3D scaner Zeiss Comet L3D 2M, Artec Eva i Artec Space Spider L3D scaneri. Uspostavljena je kvalitetna komunikacija kako bi digitalne kopije odgovarale budućim potrebama i smjernicama Nacionalnog projekta Hrvatska kulturna baština. Proces se odvijao u nekoliko etapa radi bolje kontrole izvornih predmeta i dobivenih digitalnih rezultata. Muzejski predmeti su grupirani prema vrsti materijala i određen je redoslijed kojim će se scanirati. Probni scan-a odrađen je za svaku vrstu materijala, a dobiven rezultat pregledan je u cijelosti te se nakon toga pristupilo scaniranju preostalih predmeta. Koordinator projekta zadužena za suradnju s vanjskim izvođačima bio je kustos i geolog Muzeja krapinskih neandertalaca, Eduard Vasiljević.

Digitalizirana građa i pripadajući metapodatci biti će prezentirani na portalu „Kulturna Baština“ čime fundus muzeja postaje dostupan široj zainteresiranoj javnosti za daljnje ekspertize.