Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Dvor Veliki Tabor predstavljen u gradu Holešovu u Češkoj

[Dvor Veliki Tabor] 13.10.2015. - 14.10.2015.

Dvor Veliki Tabor predstavljen u gradu Holešovu u Češkoj, 13. i 14. 10. na konferenciji Castellum resurrectionis u dvorcu Holešov. U delegaciji koja je sudjelovala na konferenciji pored predstavnika Općine Desinić – načelnika Zvonka Škreblina, zamjenika načelnika Milivoja Dravinca i g. Mladena Šurbeka bila je i predstavnica Dvora Veliki Tabor povjesničarka Renata Dečman te Blanda Matica, konzervator arhitekt savjetnik, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda. Blanda Matica govorila je o kompleksnoj obnovi Velikog Tabora koju vodi Hrvatski restauratorski zavod već više od deset godina.