Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Gde su se vučili naši Krapineki

[Muzej krapinskih neandertalaca] 11.12.2014.

Učenici OŠ Ljudevit Gaj u Krapini su 11. prosinca u MKN predstavili projekt “Gde su vučili naši Krapineki”. Projektom kojega su vodile mentorice Miljenka Hršak, Tanja Dunaj i Suzana Pracaić je škola obilježila 115. obljetnicu otkrića krapinskog pračovjeka, a učenici su svoj trud predstavili kroz Power point prezentaciju, putem plakata i umnih mapa. Kroz prezentaciju aktivnosti projekta i stečenog znanja posjetitelji su saznali na koji načni učenje može biti zabavno i zanimljivo.

Projekt je realiziran između ostalog i u suradnji s Muzejom krapinskih neandertalaca gdje su učenici uz obilazak stalnog postava i izložbe „Minerali Trepče“ sudjelovali u radionicama na terenu i istraživanjima u malom geološkom laboratoriju, a kreativne muzejske radionice održane su i u školskom prostoru. Projekt je u MKN predstavljen u opuštenoj atmosferi čemu su doprinijeli i učenici tamburaši.