Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Marketinške aktivnosti i promocija MHZ-a

[Muzeji Hrvatskog zagorja] 21.01.2022.

Marketinške aktivnosti kojima je cilj upoznavanje javnosti s muzejskim događanjima i najnovijim vijestima važan su dio poslovanja svakog uspješnog muzeja. Promotivne aktivnosti Muzeja Hrvatskog zagorja u 2021. godini ostvarene su ponajviše na internetskim portalima gdje je zabilježen i najveći broj objava. U manjoj mjeri oglašavalo se u tiskanim medijima, a najveći broj objava ostvarili smo na portalu Zagorje International, zatim Zagorski list, Glas Zagorja i dr. U Muzejima Hrvatskog zagorja održavale su se izložbe, promocije, različite promotivne aktivnosti, tiskovne konferencije, edukativne radionice, predavanja, kulturne manifestacije u suradnji s vrtićima, školama, sveučilištima, lokalnim zajednicama te kulturnim i turističkim ustanovama. Tijekom 2021. godine ukupno smo ostvarili 1170 objava, s time da je najveći broj objava ostvaren u mjesecu srpnju, a najmanji u mjesecu prosincu 2021. godine. Od ukupno pet ustrojstvenih jedinica Muzeja Hrvatskog zagorja, najveći broj objava ostvario je Dvor Veliki Tabor zajedno s Muzejom krapinskih neandertalaca, zatim Muzej seljačkih buna, a u malo manjoj mjeri Muzej „Staro selo“ Kumrovec i Galerija Antuna Augustinčića u Klanjcu. Za promociju Muzeja Hrvatskog zagorja od velikog je značaja i međumuzejska suradnja ostvarena u Hrvatskoj i inozemstvu o čemu svjedoče i brojne medijske objave iz 2021. godine. S obzirom na pandemiju koja je i muzejima u posljednje dvije godine otežala održavanje brojnih aktivnosti, marketing na društvenim mrežama ima također veliku važnost u povezivanju sa širokom publikom te brojnim potencijalnim posjetiteljima. Zahvaljujemo se svim medijima koji su nas redovito pratili te se nadamo i daljnjoj uspješnoj suradnji, prvenstveno s regionalnim i lokalnim medijima.