Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Muzej "Staro selo" Kumrovec predstavljen na Međunarodnom kongresu povijesnih gradova

[Muzej "Staro selo"] 29.03.2022. - 01.04.2022.

U Solinu se od 29. ožujka do 1. travnja 2022. godine održao osmi Međunarodni kongres povijesnih gradova. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, pod geslom "Meet, share & build" koji za cilj ima potaknuti susrete čelnih ljudi u turizmu, kulturi i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom čelnih ljudi u turizmu destinacije. Tema kongresa bila je zaštita kulturnopovijesnih lokaliteta i kulturnih dobara u gradovima s naglaskom na kreativnu i interpretativnu prezentaciju. Uz predavanja i prezentacije, organizirane su i panel diskusije o temama kulturnog turizma na kojima je uz stručnjake iz javnog i privatnog sektora sudjelovao Jurica Sabol, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja. Na međunarodnom kongresu sudjelovalo je više od stotinjak sudionika, koje je Sabol kroz predavanje "Zaštita i interpretacija kulturne baštine na primjeru Muzeja "Staro selo" Kumrovec upoznao sa specifičnom i zaštićenom arhitekturom Hrvatskog zagorja s kraja 19. i početka 20. stoljeća, kao i jedinstvenim tradicijskim obrtima Zagorja. Muzej „Staro selo“ jedinstveni je etno muzej na otvorenom koji je obnovljen in situ te kao takav predstavlja veliki turistički potencijal.

Kongres je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, a u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin te grada Solina.