Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Muzej krapinskih neandertalaca nagrađen na FIAMP festivalu u Šangaju

[Muzej krapinskih neandertalaca] 07.11.2010. - 13.11.2010.

Tijekom održavanja Generalne konferencije ICOM-a u Šangaju, Kina, uručene su i nagrade koje dodjeljuje AVICOM (Međunarodni komitet za audiovizualne medije i nove tehnologije) na festivalu FIAMP.

Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca primili su treću nagradu u kategoriji multimedijalnih sadržaja u muzejskom postavu za izvedbu info-kioska. Ovo je prvo veliko međunarodno priznanje novome Muzeju koji je zahvaljujući suradnji autora projekta i realizacije arhitekta Željka Kovačića i paleontologa Jakova Radovčića s brojnim suradnicima svakako jedan od najuspješnijih muzejskih projekata u Hrvatskoj. Izvedbu info-kioska realizirao je studio Novena, koji se bavi izradom virtualnih sadržaja za muzejske ustanove. Info-kiosci na inventivan način objedinjuju edukativne i zabavne sadržaje za posjetitelje muzeja tako što kombiniraju pitalice, dopunska znanja o pojedinim temama prisutnim u postavu s mogućnostima fotografiranja ili pak informacijama o snimanju filma.