Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Održana radionica: „Profiliranje destinacija i DMK proizvoda“

[Galerija Antuna Augustinčića] 19.10.2017.

Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske (UNPAH) uz suorganizaciju MHZ – Galerije Antuna Augustinčića i TZ grada Klanjca u četvrtak 19. listopada u Studiju Galerije Antuna Augustinčića, održala je treću u nizu od šest edukativnih radionica „Profiliranje destinacija i DMK proizvoda“

Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske (UNPAH) provodi projekt „Profiliranje DMK proizvoda i destinacija za kulturni, kreativni, wellbeing i kulinarski turizam“, uz financijsku potporu Ministarstva turizma za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017. godini.

Hrvatska treba dobro profilirane turističke destinacije koje kvalitetno upravljaju turističkim posjetima, turističkim doživljajem i turističkim proizvodom koristeći fokusirano jedinstvene strateške resurse gastronomije, wellnessa, kulture i kongresnih kapaciteta tijekom cijele godine, na kontinentu jednako kao i u priobalju.

O promociji turizma posebnih interesa kroz web - kulinarski turizam, govorio je Bosiljko Domazet iz Ministarstvo turizma, dok je o promociji destinacija i turističkih proizvoda, govorio Luka Lukčić iz Hrvatske turističke zajednice. O profiliranju destinacija i DMK govorila je Vlasta Klarić iz UNPAH-a, dok je iskustva organizacije radionica foto turizma prenio Marko Vrdoljak koji ih niz godina organizira i provodi na otočju Brijuni. Foto turizam kreativna je niša kulturnog turizma s velikim potencijalom, posebice u gradovima Europe, koji se vežu uz bogatu povijest i zdrav kulturni krajolik.

O wellbeing turizmu za DMK proizvode, govorila je Ksenija Keča iz Međunarodnog sveučilišta Libertas, a o kanalima prodaje turističkih proizvoda i predstavljanju hrvatskog turizma na sajmovima, govorio je Milo Sršen koji je niz godina radio na projektima Hrvatske turističke zajednice. Današnji turist traži putovanja sa svrhom i ciljem koja će ga oporaviti, izliječiti, inspirirati i oduševiti. Destinacije koje nude idealne kombinacije wellbeinga s eno-gastronomijom ili kulturom, konkurentski se pozicioniraju na sam vrh turističke potražnje, stoga je vrlo važan i način njihove promocije u svijetu, kao i na važnim turističkim sajmovima.

Projekte Galerije Antuna Augustinčića, njezine aktivnosti i mogućnosti šireg uključivanja muzejske djelatnosti u turističku ponudu, predstavio je njezin voditelj Božidar Pejković. Galerija Antuna Augustinčića u svom je novoizgrađenom Studiju uspjela primjereno zbrinuti sve svoje aktivnosti izvan stalnog postava, čime se otvaraju mogućnosti da postane dio integriranog i jedinstvenog turističkog proizvoda koji će zadovoljiti specifične potrebe suvremenih turista.