Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Orgulje Heferer u Muzeju "Staro selo" Kumrovec

[Muzej "Staro selo"] 17.12.2016.

Ove subote u Muzeju "Staro selo" Kumrovec održan je koncert na harmoniju koji je obnovljen zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Harmonij nepoznatog graditelja iz 19. stoljeća nalazi se u fundusu Muzeja "Staro selo" Kumrovec a dostupan je javnosti u stalnom muzejskom postvu Niža kumrovečka pučka škola. Harmonij je zaštićeno kulturno dobro povijesne zbirke MHZ-Muzeja "Staro selo" Kumrovec. Restauratorsko-konzervatorske radove prema predhodno izdanom Rješenju MK, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Krapini izvršila je Gradiona orgulja, harmonija i glasovira Heferer iz Zagreba.
Zahvaljujemo izvođačima Daniju Bošnjaku (flauta), Mariji Andrejaš ( viola) i Krešimiru Hasu (harmonij) na jedinstvenom glazbenom doživljaju, a Gradioni orgulja, harmonija i glasovira Heferer te Koncertnoj direkciji Zagreb na organizaciji koncerta.