Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Otvoren Studio Galerije Antuna Augustinčića

[Galerija Antuna Augustinčića] 29.09.2016.

Muzeji Hrvatskog zagorja prijavili su u veljači 2014. projekt izgradnje nove čuvaonice Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu i program aktivnosti pod nazivom Studio GAA na javni poziv u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.
Na oblikovanju projekta radili su muzejska savjetnica Goranka Horjan, viši kustosi Božidar Pejković i Davorin Vujčić u suradnji s Gradom Klanjcem, gradonačelnikom Zlatkom Brlekom i županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom te Kulturnim centrom Klanjec. U oblikovanju projektne ideje te pripremi projektne dokumentacije, osiguranju svih uvjeta postavljenih natječajem te kompletiranju projektnog dosjea sudjelovala je Zagorska razvojna agencija d.o.o.. Cjeloviti tehnički projekt nove zgrade izradio je arhitektonski studio AG Matas iz Zagreba.
Opći i specifični ciljevi projekta:
Glavni cilj projekta je uspostava Studija Galerije Antuna Augustinčića u funkciji stvaranja javne održive turističke infrastrukture. Specifični ciljevi su uspostava novih kulturno-turističkih sadržaja u području, jačanje kapaciteta postojećih zaposlenika i otvaranje novih radnih mjesta te diseminacija znanja i edukacija s posebnim naglaskom na programe namijenjene osobama s invaliditetom.
Aktivnosti projekta:
Glavna aktivnost predviđa rušenje starog objekta u središtu grada Klanjca te izgradnju novog višenamjenskog prostora u kojemu će biti zatvoreni i otvoreni muzejski depo, restauratorska, stolarska i fotografska radionica, prostor za povremene izložbe, digitalni katalog i arhiv te multimedijalna polivalentna dvorana. Novi Studio GAA omogućit će rad s različitim grupama korisnika i diseminaciju znanja među kojima se posebno ističu programi kao što su foto sesije skulpture za stručnu javnost, parlaonice mladih o ulozi javne skulpture u oblikovanju grada ili pak taktilne radionice s programima gostovanja slijepih umjetnika. Projekt promiče i socijalnu uključenost budući da ima programe namijenjene osobama s invaliditetom.
Dodana vrijednost:
Turizam je preuzeo važnu ulogu u razvoju destinacije, a kulturna baština predstavlja jednu od najvažnijih turističkih imovina koja doprinosi zapošljavanju i regionalnom razvoju, poboljšanju statusa prirodne i kulturne baštine, održivom razvoju, te oblikovanju regionalnog, nacionalnog, ali i europskog identiteta. Projekt Sudio Galerije Antuna Augustinčića inovativnim će rješenjima kvalitativno ojačati ponudu i javni kulturni život. Kontinuiranom komunikacijom s okruženjem – lokalnom i regionalnom zajednicom, turističkim i obrazovnim sektorom – poduprijet će se daljnji razvoj kulturnog turizma te potaknuti osmišljavanje novih zajedničkih projekata. Realizacijom projekta postižu se sinergijski efekti s primjerima dobre prakse u zemljama Europske unije – Henry Moore Institute u Leedsu, Musee Rodin i Musée Bourdelle u Parizu te Lehmbruck Museum u Duisburgu. Studio Galerije Antuna Augustinčića, kao i navedeni muzeji, ponudit će neobičnu kombinaciju izuzetne arhitekture smještene unutar urbane okolice i pokazat će važnost skulpture u povijesti umjetnosti, ali i njezino održivo uključivanje kao dio javne turističke infrastrukture.
Realizacija projekta:
Nakon što su do kraja veljače 2015. uspješno izvršeni svi potrebni koraci koji prethode započinjanju radova te pošto su odabrani izvoditelji i nadzor, tijekom ožujka i travnja 2015. prema planu je iz zgrade starog depoa izmještana muzejska građa. Taj delikatan posao obavljen je pažljivo i stručno te su, uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog zavoda, otpočeli konzervatorsko-restauratorski radovi na muzejskom fundusu. Izmještanjem građe omogućeno je rušenje starog objekta, otpočelo 24. travnja, i početak građevinskih radova. Uslijedilo je čišćenje parcele i odvoz materijala na deponij te je započeo rad na građevinskoj jami. Povoljni vremenski uvjeti omogućili su da građevinski radovi teku bez zastoja. Tijekom srpnja i kolovoza pristupilo se postavljanju drenaže i dizanju zidova. U rujnu su fotografije sa gradilišta i iz restauratorske radionice predstavile projekt na međunarodnom foto natječaju Europe in my region koji je organizirala Europska komisija. U listopadu je završena stropna ploča prvog kata te se pristupilo izgradnji zidova u potkrovlju i krovne kontrukcije. Na krovu se 1. prosinca zavijorila zastava, a do božićnih blagdana cijeli krov bio je prekriven crijepom. Početkom 2016. nastavljaju se unutarnji radovi te pripreme za unutarnje uređenje, kako bi objekt bio useljiv do 31. srpnja. Tijekom kolovoza objekt se oprema i u prostore čuvaonice postupno se unosi restaurirani fundus. Nakon dvije godine uspješno se dovršava cjelokupni projekt Studia Galerije Antuna Augustinčića, čije će se svečano otvorenje održati 29. rujna 2016. u 12.00 sati.