Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Predavanja muzealaca na Filozofskom fakultetu u Rijeci

[Muzej krapinskih neandertalaca] 17.01.2019.

Na poziv Danka Dujmovića, profesora na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Lorka Lončar Uvodić i Kristina Pavlović, muzejske pedagoginje Muzeja krapinskih neandertalaca i Dvora Veliki Tabor, te Daniela Bilopavlović Bedenik, viša kustosica Muzeja suvremene umjetnosti, održale su predavanja za studente u sklopu kolegija Muzejska pedagogija i Muzeologija. Studenti su kroz predavanja i prezentacije primjera iz prakse imali priliku saznati na koji način se ovi muzeji bave i komuniciraju sa različitim skupinama posjetitelja te s kojim izazovima se muzealci susreću u svome radu. Predavanja su imala naglasak na radu s marginalnim skupinama posjetitelja te utjecaju muzeja na razvoj lokalne zajednice.