Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Sanacija dimnjaka na dvorcu Oršić nakon potresa

[Muzej seljačkih buna] 06.04.2020. - 09.04.2020.

Nakon što je niz potresa uzdrmao Zagreb i sjeverozapadni dio Hrvatske 22.3. 2020. došlo je do oštećenja i na kulturno-povijesnoj graditeljskoj baštini u okviru Muzeja Hrvatskog zagorja.

U Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici došlo je do značajnih oštećenja na dvorcu Oršić . Na zidovima dvorca pojavile su se brojne pukotine, od prizemlja do 1. i 2. kata. Oštećena su i 4 dimnjaka koja opasno prijete i potrebna je njihova hitna sanacija kako bi se izbjegla moguća dodatna oštećenja krova dvorca.

U međuvremenu angažirali smo stručnjake iz Hrvatskog restauratorskog zavoda koji su procijenili novonastalu štetu i pristupili sanaciji dimnjaka.

U okviru Muzeja Staro selo Kumrovec vidljive su novonastale pukotine na zidovima zgrade Stare škole.

U ostalim ustrojbenim jedinicama nema oštećenja na graditeljskoj baštini.