Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Tradicijska arhitektura Muzeja "Staro selo" Kumrovec predstavljena u Rumunjskoj

[Muzej "Staro selo"] 15.05.2016. - 18.05.2016.

Predstavnici Muzeja Hrvatskog zagorja - Muzeja „Staro selo“ Kumrovec, kustosica Tihana Kušenić i preparator Josip Škvorc u vremenu od 15. do 18. svibnja sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji povodom 80-te obljetnice nacionalnog muzeja na otvorenom „Dimitrie Gusti“ u Bukureštu u Rumunjskoj.
Tema konferencije je bila Budućnost muzeja na otvorenom – Graditeljska baština: Trebamo li napraviti korak prema suvremenom društvu ili ostati u prošlosti. U radnom dijelu konferencije naslovom „Ruralna graditeljska baština u funkciji turističke ponude Krapinsko – zagorske županije“ Tihana Kušenić sudionicima konferencije predstavila je tradicijsku arhitekturu sjeverozapadne Hrvatske karakterističnu za sutlansku regiju, kao i specifičnost Muzeja „in situ“ kao jednog od najzanimljivijih muzeja na otvorenom u Europi. Konferenciji su prisustvovali i članovi Europskog društva muzeja na otvorenom (ICOM AEOM), a predsjednica društva Katarina Frost iz muzeja na otvorenom Vallby (Švedska) istaknula je važnost očuvanja graditeljske baštine u muzejima na otvorenom u Europi.
Tijekom drugog dana kroz vodstvo po muzeju kolege kustosi Nacionalnog sela upoznali su nas sa načinom rada muzeja te njihovom tradicijskom graditeljskom baštinom, kao i segmentima nematerijalne kulture kao što su izrada opanaka, tradicijskog platna, oslikavanja uskršnjih jaja i drugih oblika tradicijskih vještina.