Muzeji Hrvatskog zagorja

Događanja

Vlasta Krklec izabrana za predsjednicu Hrvatskog muzejskog društva

[Muzej krapinskih neandertalaca] 20.10.2016. - 20.10.2020.

Vlasta Krklec izabrana je za predsjednicu Hrvatskog muzejskog društva na Izbornoj skupštini dana 20. listopada 2016. u Muzeju Mimara u Zagrebu. Izabrani su i novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, te Etičkog Povjerenstva i Ocjenjivačkog suda za dodjelu nagrada HMD-a u mandatnom razdoblju 2016.- 2020. godine.

Hrvatsko muzejsko društvo je neprofitna strukovna udruga muzejskih djelatnika i pojedinaca koji rade u interesu razvoja muzejske struke, te na unapređenju stručnog i znanstvenog rada muzejskih djelatnika i na popularizaciji muzejske djelatnosti općenito u Hrvatskoj.

Muzejska savjetnica Vlasta Krklec zaposlena je u Muzeju krapinskih neandertalaca od 1993. godine, a stručno zvanje kustosice stekla je 1994. godine u Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu. Godine 2000. na temelju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci i na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća stekla je zvanje više kustosice, te 2010. zvanje muzejske savjetnice. Magistrirala je 2010. godine na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu na smjeru paleontologija i biostratigrafija.

Autorica je i koautorica tridesetak izložbi, stručnih članaka, te autorica projekta „Ljetne geološke škole“ u Krapini i drugih muzejsko-edukativnih programa MKN (Zimske radionice i igraonice, Dani Dragutina Gorjanovića-Krambergera).

Od 1998. do 2010. godine bila je koordinatorica poslova na izgradnji i opremanju stalnog postava novog Muzeja krapinskih neandertalaca, te na suradnji s brojnim muzejskim institucijama u svijetu. Zaslužna za brojne promotivne i edukativne djelatnosti MKN na temelju kojih je muzej dobio istaknuta međunarodna i hrvatska priznanja.

Članica je Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog geološkog društva, Udruge ProGEO“za očuvanje geološke baštine Hrvatske, Udruge „Hrvatska ljetna geološka škola“, Škole antropologije u Zagrebu, Američke asocijacije fizikalnih antropologa, te Međunarodnog komiteta za muzeje – ICOM i za prirodoslovne muzeje ICOM-NATHIST.

Koordinira i vodi brojne promotivne izložbe i nastupe MKN u Europi, te aktivno sudjeluje na međunarodnom projektu „Ice Age Europe“ i „Neanderthal Network“, te na svjetskim kongresima antropologa i paleoantropologa.

Imenovana je u Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za geološko-paleontološku struku te mentoricom za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci pri Muzejsko-dokumentacijskom centru u Zagrebu.

Od 2005. do 2009. godine bila je predsjednica Kulturnog vijeća Krapinsko–zagorske županije, te članica za područje međukulturne suradnje i europskih integracija. Godine 2009. imenovana je članicom Savjeta župana KZŽ za kulturu, a 2014. članicom Kulturnog vijeća KZŽ.

Od 2003. do 2011. godine bila je članica Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.

Od 2014. do ožujka 2016.godine obavljala poslove ravnateljice ustanove Muzeji Hrvatskog zagorja, te poslove voditeljice Europskog projekta „Studio Galerije Antuna Augustinčića“ u Klanjcu i izrade projektne dokumentacije stalnog postava Dvora Veliki Tabor u Desiniću.

***
Nagrade i priznanja

Godine 2008. dobitnica je Plakete i priznanja „Dragutin Gorjanović-Kramberger“ za zasluge u promicanju imena ovog velikog hrvatskog znanstvenika i za edukaciju mladih generacija.

Godine 2008. dobitnica je Plakete grada Krapine za uspjehe postignute u razvoju i unapređenju kulture i obrazovanja značajnih za Grad Krapinu.

Godine 2011. dobitnica zlatnog odličja na Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem za ukupni program Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini.

Godine 2015. dobila Plaketu Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini.

Godine 2015. dobitnica Posebnog priznanja Hrvatskog muzejskog društva za projekt „15. Ljetna geološka škola“ u Krapini.

Godine 2015. i 2016. radila na projektu „Oznaka Europske baštine“ u suradnji s Ministarstvom kulture RH, a plaketa je svečano dodijeljena Muzeju krapinskih neandertalaca u travnju ove godine u Bruxellesu.