Muzeji Hrvatskog zagorja

Opći podaci

Sjedište ustanove:

MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA:
Samci 64
49245 Gornja Stubica
OIB: 11298572202
Telefoni:
++385 (0) 49 587 889, 587 888, 587 887
Fax:
++385 (0) 49 587 885
e-mail: mhz@mhz.hr
web: www.mhz.hr

Opis ustanove:
Tip: opći, muzejska ustanova ustrojena od pet ustrojbenih jedinica
Vrsta: nacionalni
Djelokrug: republički
Osnivač: Republika Hrvatska
Osnovan: 1992.
Djeluje od 1. siječnja 1993.
Ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja:
Jurica Sabol
e-mail: ravnatelj@mhz.hr

Službe:
Služba za računovodstvene i financijske poslove:
Robert Glivar – voditelj službe
e-mail: robert.glivar@mhz.hr
Martina Ebner – voditeljica marketinga
e-mail: marketing@mhz.hr
Služba za kadrovske, pravne i opće poslove:
Bruno Kovačić – tajnik Muzeja
e-mail: mhz@mhz.hr
Vesna Ivanić – tajnica ravnatelja i voditeljica pismohrane
e-mail: vesna.ivanic@mhz.hr

Stručno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja
Jurica Sabol, ravnatelj MHZ i predsjednik Stručnog vijeća
Renata Dečman, viša kustosica, zamjenica predsjednika, voditeljica Dvora Veliki Tabor
Eduard Vasiljević, viši kustos i voditelj Muzeja krapinskih neandertalaca
Vlatka Filipčić Maligec, muzejska savjetnica i voditeljica Muzeja seljačkih buna
Anita Paun-Gadža, muzejska savjetnica i voditeljica Muzeja „Staro selo“ Kumrovec
Božidar Pejković, muzejski savjetnik i voditelj Galerije Antuna Augustinčića

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja
dr.sc. Goranka Horjan, predsjednica UV, ravnateljica muzeja Dvor Trakošćan
mr.sc. Željka Bosnar Salihagić, muzejska savjetnica
Margarita Maruškić Kulaš, ravnateljica JU Aquatika- slatkovodni akvarij Karlovac
Vlatka Filipčić Maligec, zamjenica predsjednice UV, voditeljica Muzeja seljačkih buna
(predstavnica iz redova Stručnog vijeća)
Lorka Lončar Uvodić, viša muzejska pedagoginja Muzeja krapinskih neandertalaca
(predstavnica radnika)

Etički kodeks
Etički kodeks za muzeje nalazi se na stranici
HNK ICOM-a na engleskom i hrvatskom jeziku:
www.icom-croatia.hr

Ustroj:
Muzeji su jedna pravna osoba koju zastupa ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja, Jurica Sabol, a imaju zajedničku financijsko-računovodstvenu službu i službu za opće i pravne poslove. Specijalizirane jedinice Muzeja Hrvatskog zagorja nalaze se na području Krapinsko-zagorske županije:
• Dvor Veliki Tabor, Desinić
• Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
• Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
• Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
• Muzej "Staro selo", Kumrovec

Muzeji u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja:

Dvor Veliki Tabor, Desinić
Košnički Hum 1, 49 216 Desinić
voditeljica: Renata Dečman
Kontakti:
tel./fax: ++385 (0) 49 374 970
e-mail: dvt@mhz.hr
web: www.veliki-tabor.hr

Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
Trg Antuna Mihanovića 10, 49290 Klanjec
voditelj: Božidar Pejković
Kontakti:
tel.: ++385 (0) 49 550 343, 550 093
fax: ++385 (0) 49 550 343
e-mail: gaa@mhz.hr
web: www.gaa.mhz.hr

Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina
voditelj: Eduard Vasiljević
Kontakti:
tel..: ++385 (0) 49 371 491
fax.: ++385 (0) 49 374 968, 374 969 (rezervacije)
e-mail: mkn@mhz.hr; rezervacije-mkn@mhz.hr
web: www.mkn.mhz.hr

Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
Samci 64, 49 245 Gornja Stubica
voditeljica: Vlatka Filipčić Maligec
Kontakti:
tel.: ++385 (0) 49 587 880, 587 889, 587 890
fax:: ++385 (0) 49 587 885
e-mail: msb@mhz.hr
web: www.msb.mhz.hr

Muzej "Staro selo", Kumrovec
49295 Kumrovec
voditeljica: Anita Paun-Gadža
Kontakti:
tel.: ++385 (0) 49 225 840, ++385 (0) 49 225 835
e-mail: mss@mhz.hr; rezervacije-mss@mhz.hr
web: www.mss.mhz.hr