Muzeji Hrvatskog zagorja

Dokumenti

Vizija kulturne ustanove
Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo u kome će muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.

Misija Muzeja Hrvatskog zagorja
Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.

Statut i Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja
Statut Muzeja Hrvatskog zagorja
Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja 2021. - 2023.

Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2020. godinu

Financijski planovi
Projekcija financijskog plana za 2023. godinu
Projekcija financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2021. godinu - 2. izmjena
Financijski plan za 2021. godinu
Rebalans rashoda 2021

Financijska izvješća
Financijski izještaji Muzeja Hrvatskog zagorja za 2020. godinu. (.xls)
Bilješke uz financijska izvješća MHZ-a za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine (.doc)
Financijski izještaji Muzeja Hrvatskog zagorja za 2020. godinu. (.pdf)
Bilješke uz financijska izvješća MHZ-a za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine (.pdf)

Planovi javne nabave
Muzeji Hrvatskog zagorja - 2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - 1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2021. godinu

Odluke
Odluka o radnom vremenu za posjetitelje od 1. 11. 2021. do 28. 2. 2022. godine
Cijene ulaznica u primjeni od 1. siječnja 2022. godine
Cijene ulaznica u primjeni od 9. ožujka do 31. prosinca 2021. godine
Odluka o cijeni najma prostora u komercijalne svrhe, snimanje i fotografiranje Muzeja Hrvatskog zagorja
***
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu privatnosti radnika
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o imenovanju povjerenika radnika za zaštitu na radu

***
ARHIVA - DOKUMENTI MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA