Muzeji Hrvatskog zagorja

Dokumenti

Vizija kulturne ustanove

Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo u kome će muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, posebno u rješavanju globalnih pitanja i problema koji postaju i lokalno relevantni.

Misija Muzeja Hrvatskog zagorja

Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz zajedništvo potiče se regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.

Statut i Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja

Statut Muzeja Hrvatskog zagorja
Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja 2021. - 2023.

Godišnja izvješća o radu Muzeja Hrvatskog zagorja

Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2020. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2019. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2018. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2017. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2016. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2015. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2014. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2013. godinu
Poslovni plan redovne i posebne djelatnosti MHZ-a za 2013. godinu
Godišnje izvješće o radu Muzeja Hrvatskog zagorja za 2012. godinu

Financijski planovi
Projekcija financijskog plana za 2023. godinu
Projekcija financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Rebalans II Financijskog plana za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Prijedlog plana rashoda za 2020. godinu
Projekcija financijskog plana za 2021. godinu
Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - Financijski plan redovne djelatnosti za poslovnu godinu 2019.
Muzeji Hrvatskog zagorja – Obrazloženje financijskog plana za poslovnu godinu 2019.
Muzeji Hrvatskog zagorja – Plan programskih aktivnosti ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture za 2019. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja – Izvor sredstava 11 - Plan rashoda 2019. / Plan Proračuna za 2019.
Muzeji Hrvatskog zagorja – Plan rashoda 2019. / Plan Proračuna za 2019. - PROJEKT LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)


Muzeji Hrvatskog zagorja - Rebalans II rashoda 2018.
Muzeji Hrvatskog zagorja – Rebalans I prihoda 2018.
Muzeji Hrvatskog zagorja – Rebalans I rashoda 2018.

Obrazloženje financijskog plana redovne i programske djelatnosti 2018.-2020.
Financijski plan redovne i programske djelatnosti za 2018. godinu
Financijski plan redovne i programske djelatnosti za 2017. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - Financijski plan za poslovnu godinu 2016.

Financijska izvješća
Financijski izještaji Muzeja Hrvatskog zagorja za 2020. godinu. (.xls)
Bilješke uz financijska izvješća MHZ-a za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine (.doc)
Financijski izještaji Muzeja Hrvatskog zagorja za 2020. godinu. (.pdf)
Bilješke uz financijska izvješća MHZ-a za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine (.pdf)
Financijski izještaji Muzeja Hrvatskog zagorja za 2019. godinu.
Bilješke uz financijska izvješća MHZ-a za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine
Financijski izvještaji proračunskog korisnika za razdoblje 1.1. - 31.12.2018. godine
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaji proračunskog korisnika za razdoblje 1.1. - 31.3.2018. godine
Financijski izvještaji proračunskog korisnika za 2017. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu
Rebalans I za 2017 - Muzeji Hrvatskog zagorja
Rebalans II za 2016 - Muzeji Hrvatskog zagorja
Rebalans Plana nabave za poslovnu godinu 2016. - Muzeji Hrvatskog zagorja
Rashodi Muzeja Hrvatskog zagorja za 2016. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.
Godišnji financijski izvještaj za 2015. g.
Realizacija proračuna za 2015. g.
Bilješke uz financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.

Planovi javne nabave
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za 2021. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - II. Izmjene i dopune plana Nabave za 2020. godinu
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan Nabave - 2020.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za poslovnu godinu 2018.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za poslovnu godinu 2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za Projekt „Studio Galerije Augusta Augustinčića“
Izmjena plana javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2013.

Odluke
Cijene ulaznica u primjeni od 9. ožujka 2021. godine
Odluka o cijeni najma prostora u komercijalne svrhe, snimanje i fotografiranje Muzeja Hrvatskog zagorja