Muzeji Hrvatskog zagorja

Marketing

Plan marketinga Muzeja Hrvatskog zagorja
Odjel marketinga ustrojen je u Muzejima Hrvatskog zagorja kao dio Službe za financije, a za provedbu aktivnosti zadužena je voditeljica marketinga koja koordinira poslovanje s voditeljima ustrojbenih jedinica i uredom ravnatelja.

Voditeljica marketinga je, sukladno propisima, odlukom ravnatelja određena osobom za informiranje ispred ustanove, a internim Planom u slučaju opasnosti zadužena je i za izradu priopćenja za javnost u kriznim situacijama. Bavi se nizom elemenata koji omogućavaju uvid u dokumentaciju o marketingu i odnosima s javnošću općenito, te surađuje sa svim ustrojbenim jedinicama unutar MHZ-a.

Odjel marketinga vodi press-clipping za čitavu ustanovu i zadužen je za praćenje medijskih analiza, oblikovanje obavijesti za medije te kontinuirano slanje informacija o radu muzeja medijima.

Odjel marketinga vodi adresar uzvanika za događanja i izložbe te komunicira s donatorima i sponzorima i priprema sponzorske pakete. Ciljanim alatima i akcijama odjel marketinga podiže svijest u javnosti o djelovanju Muzeja Hrvatskog zagorja, čime se javnosti osigurava transparentan uvid u poslovanje i rad Muzeja. Učinkovito se promiču posebnosti i odlični rezultati rada Muzeja.

Ciljevi i aktivnosti
Glavni cilj marketinga MHZ-a je učinkovito komuniciranje s okruženjem te efikasno prikupljanje i obrada informacija za ustanovu kako bi što bolje služila korisnicima i ispunjavala javni interes.

Uključene su sljedeće aktivnosti:
• Komuniciranje u kriznim situacijama;
• Glasnogovorništvo i moderiranje događaja;
• Organizacija press konferencija i ostalih događanja;
• Izrada sadržaja za brošure i korporativne novine;
• Priprema nastupa na sajmovima i suradnja sa sektorom turizma
• Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i uprave u pripremi događanja i manifestacija
• Poslovi vezani uz press clipping, usluge treće strane i medijske analize
• Izrada promotivnih materijala i oglašavanje
• Poslovi vezani uz prikupljanje donacija i sponzorstva
• Izrada promotivnih materijala i oglašavanje

Osnovni elementi rada marketinškog odjela su promidžba, priprema paketa za sponzorstva i donacije, komuniciranje s javnošću putem medija, web-a te putem internet marketinga, organizacija marketinških akcija, organizacija manifestacija, koje za krajnji cilj imaju prepoznatljiv proizvod ili edukativne i interaktivne programe koji su namijenjeni djeci i odraslima, a u konačnici rezultiraju većim posjetom turista iz tuzemstva i inozemstva, te prepoznatljivošću Muzeja Hrvatskog zagorja u regiji.

U suradnji sa stručnim muzejskim osobljem, odjel koordinira sveukupno predstavljanje Muzeja, izložbenih i ostalih muzejskih programa prema javnosti i partnerima muzeja. Počevši od primjene vizualnog identiteta do istraživanja kulturnog tržišta u kontekstu prezentacije i realizacije specifičnih programa. Posebna pozornost se posvećuju brendiranju novih muzejskih proizvoda – primjerice „srednjovjekovna događanja“, promicanje nematerijalne baštine, promotivne aktivnosti Muzeja krapinskih neandertalaca i razvoj mikro lokacija u regiji u kojoj Muzej djeluje. Cilj promidžbenih aktivnosti je prepoznatljiv i atraktivan brend institucije.

Odjel služi kao strateška i operativna potpora svim ustrojbenim jedinicama MHZ-a, održava komunikaciju s mnogobrojnim sponzorima, partnerima te dugogodišnjim suradnicima kao i članovima raznih udruga s kojima Muzeji surađuju. Osim događanja tu su i brojni koncerti, marketinške aktivnosti u okviru županijskih akcija pod sloganom Bajka na dlanu, suradnja s HTZ i priprema materijala za natječaje HTZ-a i Ministarstva turizma te redovito praćenje natječaja objavljenih na internetu.
Među redovitim aktivnostima marketinškog odjela nalaze se organizacija priredbi i događanja (event management) poput team buildinga za poduzeća i tvrtke, organizacija i sudjelovanja u popularnim manifestacijama kao što su Noć i Dan muzeja, Dan mira. Muzej krapinskih neandertalaca priprema već petnaest godina Ljetnu geološku školu, te zimske edukativne radionice.

Voditeljica marketinga sudjeluje na raznim stručnim seminarima kao što su Internet marketing te kongresima i savjetovanjima koje organiziraju MHZ-a i druge muzejske ustanove, kao i realizacija europski poznatih projekata, kao što su Craftattract – projekt koji je realiziran s nacionalnim i slovenskim partnerima unutar inicijative INTERREG IIIA, projekt Regije digitalnih muzeja, Ecultvalue te rad u mreži s nekoliko europskih partnera.

Redovito se prati promocija Muzeja na Danima hrvatskog turizma, dodjela nagrada i priznanja za uspješan rad, djelovanje u UHPI i koordinacija programa s turističkim agencijama.

Krajnji segment je prodaja odnosno zadovoljan korisnik muzejskih usluga u bilo kojem obliku, a u sklopu djelovanja Marketinškog odjela sve češće i u kulturi, prepoznaje se kao jedan od glavnih pokazatelja učinkovitosti i kvalitete programa kao i institucije kao takve, pa se s pravom može govoriti da je za kulturnu scenu nužno i kulturno tržište. Odjel brine o realizaciji zajedničkih paketa s drugim dionicima u regiji poput termi i hotela.

Odjel marketinga kao glavni cilj ima sustavnu suradnju s medijima kako ne bi izostala niti u kojem trenutku veza između MHZ-a i institucija u njihovom okruženju, kao i u regiji.

Analiza medijskih objava
Muzeji Hrvatskog zagorja - godišnja analiza - 2021. godina