Muzeji Hrvatskog zagorja

Natječaji

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Muzeji Hrvatskog zagorja kao javni naručitelj objavljuju da nema gospodarskih subjekta s kojima su u sukobu interesa i ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi.

Postupci javne nabave

2021.

TRENUTNO NEMA OTVORENIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

***
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

***
ARHIVA - POSTUPCI JAVNE NABAVE