Muzeji Hrvatskog zagorja

Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Muzeji Hrvatskog zagorja kao javni naručitelj objavljuju da nema gospodarskih subjekta s kojima su u sukobu interesa i ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi.

Postupci javne nabave

2019.

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
Predmet nabave:
UREĐENJE ATRIJA (VANJSKIH TERASA) DVORCA ORŠIĆ

U GORNJOJ STUBICI, SAMCI 64
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
JN-NMV-2-2019
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

Objavljeno: 27.6.2016.
Predmet nabave: Izvedba radova (2,3 i 4 faza) na drenaži i odvodnji oborinskih voda južnog i zapadnog pročelja te obodnog potpornog zida dvorca Oršić u Gornjoj Stubici :
Evidencijski broj nabave: NMV-04/16
Rok za dostavu ponuda: 20. srpanj 2016. do 10 sati
Dokumentacija za javno nadmetanje
Troškovnik
Odluka o odabiru

SERVIS I ODRŽAVANJE INSTALACIJA I SUSTAVA U MUZEJU KRAPINSKIH NEANDERTALACA U KRAPINI:
Objavljeno: 15.02.2016., vrijedi do 07.03.2016.
Predmet nabave: Servis i održavanje instalacija i sustava u Muzeju krapinskih neandertalaca u Krapini
Dokumentacija za javno nadmetanje
Troškovnik

NABAVA OPREME ZA STUDIO GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA U KLANJCU:
Objavljeno: 21.3.2016.
Dokumentacija za nadmetanje – Nabava opreme za Studio Galerije Antuna Augustinčića

Objavljeno: 3.3.2016.
Odluka o poništenju postupka javne nabave

Objavljeno: 29.2.2016.
Izmjena br. 3 Dokumentacije za nadmetanje
Troškovnik – nabava računalne opreme

Objavljeno: 23.2.2016.
Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje br. 2

Objavljeno: 22.2.2016.
Izmjena br. 2 Dokumentacije za nadmetanje
Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje br. 1

Objavljeno: 10.2.2016.
Izmjena br. 1. Dokumentacije za nadmetanje

Objavljeno: 08.02.2016., vrijedi do: 01.03.2016.
Poziv za javno nadmetanje – nabava opreme
za Studio galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu

Dokumentacija za javno nadmetanje

Nabava namještaja i opreme:
Troškovnik – nabava namještaja i opreme
Troškovnik – nabava opreme za radionice
Dispozicija namještaja i opreme
Sheme namještaja

Nabava opreme za fotografski atelje:
Troškovnik – nabava opreme za fotografski atelje

Nabava računalne opreme:
Troškovnik – nabava računalne opreme

2014.
Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica
Objavljeno: 24.10.2014., vrijedi do: 17.11.2014.
Dokumentacija za javno nadmetanje – opskrba prirodnim plinom Muzeja Hrvatskog zagorja
Izmjena dokumentacije br. 2.
Objavljeno: 4.11.2014.
Izmjena dokumentacije br. 2.
Izmjena dokumentacije br. 1.
Objavljeno: 30.10. 2014.
Izmjena dokumentacije br. 1.

***
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

***
Evidencija ugovora bagatelne vrijednosti za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011.

***
Planovi javne nabave
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan Nabave - 2020.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za poslovnu godinu 2018.
Objavljeno: 18.3.2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za poslovnu godinu 2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za Projekt „Studio Galerije Augusta Augustinčića“
Izmjena plana javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2013.