Muzeji Hrvatskog zagorja

Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave - pozivi za nadmetanje
2021.
17.11.2021.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije obnove/pojačanja konstrukcije dvorca Oršić (sanacija uslijed potresa)
Evidencijski broj nabave: JN-9/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-9/21
Poziv za dostavu ponude JN-9/21
Rok za dostavu ponuda: 2. prosinca 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-9/2021

21.10.2021.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-18/2021 (21.10.2021.)

14.10.2021.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i doradu vanjske rasvjete u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-12/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-12/21
Poziv za dostavu ponude JN-12/21
Rok za dostavu ponuda: 27. listopada 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-12/2021

4.10.2021.
Predmet nabave: Izrada idejnog arhitektonskog rješenja za paviljon na krovu Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-20/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-20/21
Poziv za dostavu ponude i troškovnik JN-20/21
Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-20/2021

4.10.2021.
Predmet nabave: Održavanje klimatizacije, ventilacije, centralnog grijanja i freona u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-18/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-18/21
Poziv za dostavu ponude JN-18/21
Prilog 4. - Troškovnik - JN-18/21
Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2021. do 14.00 sati
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-18/2021 (21.10.2021.)

20.9.2021.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-16/2021 (20.9.2021.)

13.9.2021.
Predmet nabave: Adaptacija sanitarnog čvora na građevini 43/44 G unutar kompleksa Muzeja "Staro selo" u Kumrovcu"
Evidencijski broj nabave: JN-4/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-4/21
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-4/21
Rok za dostavu ponuda: 21. rujna 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-4/2021

9.9.2021.
Predmet nabave: Popravak i zamjena dotrajale ograde na nalazištu "Hušnjakovo"
Evidencijski broj nabave: JN-14/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-14/21
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-14/21
Mišljenje Konzervatorskog odjela u Krapini - suglasnost s radovima
Rok za dostavu ponuda: 17. rujna 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-14/2021

23.7.2021.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije nadogradnje Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-16/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-16/21
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-16/21
Rok za dostavu ponuda: 3. kolovoza 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-16/2021
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-16/2021 (20.9.2021.)

1.7.2021.
Predmet nabave: Adaptacija slamnatog krovišta (zgrada narodnog graditeljstva 14s i kuružar)
Evidencijski broj nabave: JN-13/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-13/21
Poziv za dostavu ponude JN-13/21
Prilog 4. - Troškovnik - JN-13/21
Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje radova na obnovi slamnatog krova na objektu 14s i kuružaru u Muzeju "Staro selo" Kumrovec
Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-13/2021

2.7.2021.
Predmet nabave: Sanacija štete uslijed potresa u Dvoru Veliki Tabor i Muzeju „Staro selo“
Evidencijski broj nabave: JN-19/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-19/21
Poziv za dostavu ponude JN-19/21
Troškovnik - JN-19/21
Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje sanacije nakon potresa
- Stara škola MSS

Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje sanacije nakon potresa
- Upravna zgrada MSS

Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje sanacije nakon potresa
- Dvor Veliki Tabor

Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-19/2021

2.7.2021.
Predmet nabave: Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije dvorca Oršić
Evidencijski broj nabave: JN-17/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-17/21
Poziv za dostavu ponude JN-17/21
Troškovnik - JN-17/21
Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-17/2021

15.6.2021.
Predmet nabave: Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor
Evidencijski broj nabave: JN-5/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-5/21
Poziv za dostavu ponude JN-5/21
Troškovnik rasvjeta kula D 1D1 I 2D1 - JN-5/21
Rok za dostavu ponuda: 24. lipnja 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-5/2021

4.5.2021.
Predmet nabave: Izrada sadržaja za hologramske projekcije
Evidencijski broj nabave: JN-11/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-11/21
Poziv za dostavu ponude JN-11/21
Prilog 4 - Troškovnik - JN-11/21
Rok za dostavu ponuda: 12. svibnja 2021. do 14 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-11/2021

30.4.2021.
Predmet nabave: Izrada sadržaja za hologramske projekcije - poništenje postupka
Evidencijski broj nabave: JN-10/2021
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN-10/21
19.4.2021.
Predmet nabave: Izrada sadržaja za hologramske projekcije
Evidencijski broj nabave: JN-10/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-10/21
Poziv za dostavu ponude JN-10/2021
Prilog 4. – Troškovnik JN-10/2021
Rok za dostavu ponuda:
27. travanj 2021. do 14 sati

10.3.2021.
Predmet nabave: Rekonstrukcija električnih instalacija vanjske rasvjete Muzeja seljačkih buna
Evidencijski broj nabave: JN-2/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-2/2021
Poziv za dostavu ponude JN-2/2021
Troškovnik JN-2/2021
Rok za dostavu ponuda:
18. ožujka 2021. do 14 sati
Odluka o odabiru JN-2/2021

18.2.2021.
Predmet nabave: Nabava projektora za Muzej krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-7/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-7/2021
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-7/2021
Prilog 4. Troškovnik JN-7/2021
Rok za dostavu ponuda:
26. veljače 2021. do 14 sati
Odluka o odabiru - JN-7/2021

12.1.2021.
Predmet nabave: Usluga tiskanja, CPV-79810000
Evidencijski broj nabave: JN-3/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-3/2021
Poziv za dostavu ponude JN-3/2021
Troškovnik JN-3/2021
Troškovnik JN-3/2021 (izmjena 1)
Rok za dostavu ponuda:
19. siječnja 2021. do 9 sati
Odluka o odabiru - JN-3/2021

11.1.2021.
Predmet nabave: Održavanje i korištenje informacijskog sustava za prodaju i kontrolu ulanica, eTicket sustava u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-6/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-6/2021
Poziv za dostavu ponude JN-6/2021
Prilog 2. - Troškovnik JN-6/2021 (u sklopu Poziva za dostavu ponude)
Rok za dostavu ponuda:
18. siječnja 2021. do 9 sati
Odluka o odabiru - JN-6/2021

***
ARHIVA - POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE