Muzeji Hrvatskog zagorja

Zasnivanje radnog odnosa

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
Urbroj: 01-143/18
U G. Stubici, 27.02.2018.

Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica raspisuju na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u ustrojbenim jedinicama Muzeja Hrvatskog zagorja / SEZONSKI POSLOVI

Trajanje natječaja: 2. ožujka - 9. ožujka 2018.

Preuzmite: Javni natječaj

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-9/18
U G. Stubici, 08.01.2018.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec

1. muzejski tehničar/ka
- 1 izvršitelj/ica

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme.

Preuzmite:
Preuzmite: Javni natječaj


***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

22.12.2017.

Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-847/17) od 12.12.2017. bit će u srijedu, 03. siječnja 2018. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.

Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-847/17
U G. Stubici, 12.12.2017.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/17-01/1384, Ur.broj: 532-06-02-02/2-17-02 od 01.12.2017.) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u UJ Muzej „Staro selo“, Kumrovec

1. čistačica – 1 izvršitelj/ica,
sa sljedećim stručnim uvjetima: završena osnovna škola, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Ugovor o radu zasniva se na neodređeno vrijeme.

Preuzmite: Javni natječaj


Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

4.12.2017.

Razgovor s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja (ur. broj: 01-785/17) od 22.11.2017. bit će u petak, 08. prosinca 2017. godine u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica.
Kandidati/kandidatkinje će o navedenom bit obavješteni e-poštom.


***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-801/17
U G. Stubici, 27.11.2017.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/17-01/0909, Ur.broj: 532-06-02-02/2-17-02 od 14.11.2017.) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme UJ Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec:
1) muzejski pedagog/ica - 1 izvršitelj/ica
2) muzejski tehničar/ka - 1 izvršitelj/ica

Preuzmite: Javni natječaj

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-785/17
U G. Stubici, 22.11.2017.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja te Suglasnosti za zapošljavanje od Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/17-01/0909, Ur.broj: 532-06-02-02/2-17-02 od 14.11.2017.) ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u ustrojbenim jedinicama Muzeja Hrvatskog zagorja.

Preuzmite: Javni natječaj

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-523/17
U G. Stubici, 31.07.2017.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za sluižbenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 74/17) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Muzej „Staro selo“, Kumrovec i UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić.

Preuzmite: Javni natječaj

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-60/17
U G. Stubici, 06.02.2017.

Muzeji hrvatskog zagorja, Gornja Stubica raspisuju na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog zagorja

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u ustrojbenim jedinicama Muzeja Hrvatskog zagorja.

Preuzmite: Javni natječaj