Muzeji Hrvatskog zagorja

Arhiva - javna nabava

ARHIVA - Postupci javne nabave

2019.
POSTUPAK JAVNE NABAVE
Predmet nabave:
Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić

U Gornjoj Stubici, Samci 64
Evidencijski broj nabave:
JN-NMV-2-2019
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

10.06.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Nabava projektora za video maping, EMV-01-2019

Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, pripremaju provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:
Nabava projektora za video maping, evidencijski broj nabave EMV-01-2019.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Muzeji Hrvatskog zagorja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: mhz@mhz.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.

16.05.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, Samci 64
evidencijski broj nabave JN-NMV-2-2019

Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, pripremaju provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, Samci 64, evidencijski broj nabave JN-NMV-2-2019.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Muzeji Hrvatskog zagorja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: mhz@mhz.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64, Gornja Stubica
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić u Gornjoj Stubic, evidencijski broj nabave:
EMV-02-2019 objavljuje

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi:
U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi.

2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

Objavljeno: 27.6.2016.
Predmet nabave: Izvedba radova (2,3 i 4 faza) na drenaži i odvodnji oborinskih voda južnog i zapadnog pročelja te obodnog potpornog zida dvorca Oršić u Gornjoj Stubici :
Evidencijski broj nabave: NMV-04/16
Rok za dostavu ponuda: 20. srpanj 2016. do 10 sati
Dokumentacija za javno nadmetanje
Troškovnik
Odluka o odabiru

SERVIS I ODRŽAVANJE INSTALACIJA I SUSTAVA U MUZEJU KRAPINSKIH NEANDERTALACA U KRAPINI:
Objavljeno: 15.02.2016., vrijedi do 07.03.2016.
Predmet nabave: Servis i održavanje instalacija i sustava u Muzeju krapinskih neandertalaca u Krapini
Dokumentacija za javno nadmetanje
Troškovnik

NABAVA OPREME ZA STUDIO GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA U KLANJCU:
Objavljeno: 21.3.2016.
Dokumentacija za nadmetanje – Nabava opreme za Studio Galerije Antuna Augustinčića

Objavljeno: 3.3.2016.
Odluka o poništenju postupka javne nabave

Objavljeno: 29.2.2016.
Izmjena br. 3 Dokumentacije za nadmetanje
Troškovnik – nabava računalne opreme

Objavljeno: 23.2.2016.
Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje br. 2

Objavljeno: 22.2.2016.
Izmjena br. 2 Dokumentacije za nadmetanje
Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje br. 1

Objavljeno: 10.2.2016.
Izmjena br. 1. Dokumentacije za nadmetanje

Objavljeno: 08.02.2016., vrijedi do: 01.03.2016.
Poziv za javno nadmetanje – nabava opreme
za Studio galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu

Dokumentacija za javno nadmetanje

Nabava namještaja i opreme:
Troškovnik – nabava namještaja i opreme
Troškovnik – nabava opreme za radionice
Dispozicija namještaja i opreme
Sheme namještaja

Nabava opreme za fotografski atelje:
Troškovnik – nabava opreme za fotografski atelje

Nabava računalne opreme:
Troškovnik – nabava računalne opreme

2014.
Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica
Objavljeno: 24.10.2014., vrijedi do: 17.11.2014.
Dokumentacija za javno nadmetanje – opskrba prirodnim plinom Muzeja Hrvatskog zagorja
Izmjena dokumentacije br. 2.
Objavljeno: 4.11.2014.
Izmjena dokumentacije br. 2.
Izmjena dokumentacije br. 1.
Objavljeno: 30.10. 2014.
Izmjena dokumentacije br. 1.

***
Evidencija ugovora bagatelne vrijednosti za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011.

***
Planovi javne nabave
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan Nabave - 2020.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za poslovnu godinu 2018.
Objavljeno: 18.3.2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za poslovnu godinu 2016.
Muzeji Hrvatskog zagorja - Plan nabave za Projekt „Studio Galerije Augusta Augustinčića“
Izmjena plana javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2013.