Muzeji Hrvatskog zagorja

Arhiva - postupci jednostavne nabave

ARHIVA - Postupci jednostavne nabave - pozivi za nadmetanje

2022.
25.10.2022.
Predmet nabave: Izrada projekta foto naponske elektrane za vlastitu potrošnju (s izmjenom glavnog projekta i građevinske dozvole za rekonstrukciju i nadogradnju Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini)
Evidencijski broj nabave: JN-24/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-24/22
Poziv za dostavu ponude JN-24/22
Rok za dostavu ponuda: 2. studenoga 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-24/22

22.9.2022.
Predmet nabave: Popravak i zamjena dotrajale ograde na nalazištu "Hušnjakovo"
Evidencijski broj nabave: JN-17/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-17/22
Poziv za dostavu ponude JN-17/22
Rok za dostavu ponuda: 3. listopada 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-17/22

19.8.2022.
Predmet nabave: Studija izvodljivosti/CBA analiza Visitor service centra u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-23/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-23/22
Poziv za dostavu ponude JN-23/22
Rok za dostavu ponuda: 30. kolovoza 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-23/22

18.8.2022.
Predmet nabave: Zamjena pokrova na krovištima zgrada narodnog graditeljstva 43/44s u Muzeju "Staro selo"
Evidencijski broj nabave: JN-6/2022
Rok za dostavu ponuda: 29. kolovoza 2022. godine do 14.00 sati
Odluka o početku postupka javne nabave JN-6/22
Poziv za dostavu ponude JN-6/22
Troškovnik
Rješenje, Konzervatorski odjel u Krapini
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-6/22

11.7.2022.
Predmet nabave: Dobava, izvedba i montaža visećih svjetlećih lampi
Evidencijski broj nabave: JN-5/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-5/22
Poziv za dostavu ponude JN-5/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-5/22
Rok za dostavu ponuda: 21. srpnja do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-5/22

11.7.2022.
Predmet nabave: Rekonstrukcija i popravak sustava slabe struje za video nadzor Muzeju „Staro selo“
Evidencijski broj nabave: JN-21/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-21/22
Poziv za dostavu ponude JN-21/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-21/22
Rok za dostavu ponuda: 21. srpnja do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-21/22

11.7.2022.
Predmet nabave: Video nadzor stalnog postava i vanjskog područja Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-12/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-12/22
Poziv za dostavu ponude JN-12/22
Troškovnik s tehničkim specifikacijama JN-12/22
Rok za dostavu ponuda: 21. srpnja do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-12/22

9.6.2022.
Predmet nabave: Izrada i postava drvenih klupa u Muzeju krapinskih neandertalaca, CPV 45421000
Evidencijski broj nabave: JN-18/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-18/22
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-18/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-18/22

9.6.2022.
Predmet nabave: Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor (kula B i D), CPV: 31527260-6
Evidencijski broj nabave: JN-10/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-10/22
Poziv za dostavu ponude JN-10/22
Prilog 4 - Troškovnik JN-10/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-10/22

7.6.2022.
Predmet nabave: Nabava računala i računalne opreme
Evidencijski broj nabave: JN-22/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-22/22
Poziv za dostavu ponude JN-22/22
Rok za dostavu ponuda: 20. lipnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-22/22

25.5.2022.
Predmet nabave: Nabava motornih kosilica za travu
Evidencijski broj nabave: JN-20/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-20/22
Poziv za dostavu ponude JN-20/22
Rok za dostavu ponuda: 3. lipnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-20/22

1.4.2022.
Predmet nabave: Usluge oglašavanja Muzeja Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-11/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-11/22
Poziv za dostavu ponude JN-11/22
Rok za dostavu ponuda: 8. travnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-11/22

3.2.2022.
Predmet nabave: Održavanje programskih paketa računalnih programa; računovodstvo, knjigovodstvo i digitalna arhiva
Evidencijski broj nabave: JN-9/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-9/22
Poziv za dostavu ponude JN-9/22
Rok za dostavu ponuda: 14. veljače 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-9/22

17.1.2022.
Predmet nabave: Nabava usluga tiskanja
Evidencijski broj nabave: JN-2/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-2/22
Poziv za dostavu ponude JN-2/22
Troškovnik za tisak MHZ - JN-2/22
Troškovnik za tisak MHZ - JN-2/22 - I. izmjena
Troškovnik za tisak MHZ - JN-2/22 - II. izmjena
Rok za dostavu ponuda: 26. siječnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-2/22

7.1.2022.
Predmet nabave: Rekonstrukcija i dorada vanjske rasvjete u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-4/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-4/22
Poziv za dostavu ponude JN-4/22
Troškovnik JN-4/22
Rok za dostavu ponuda: 17. siječnja 2022. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-4/22

7.1.2022.
Predmet nabave: Održavanje i korištenje informacijskog sustava za prodaju i kontrolu ulaznica, eTicket sustava u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-3/2022
Odluka o početku postupka javne nabave JN-3/22 (s troškovnikom)
Poziv za dostavu ponude JN-3/22
Rok za dostavu ponuda: 17. siječnja 2022. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-3/22.

2021.
17.11.2021.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije obnove/pojačanja konstrukcije dvorca Oršić (sanacija uslijed potresa)
Evidencijski broj nabave: JN-9/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-9/21
Poziv za dostavu ponude JN-9/21
Rok za dostavu ponuda: 2. prosinca 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-9/2021

21.10.2021.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-18/2021 (21.10.2021.)

14.10.2021.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i doradu vanjske rasvjete u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-12/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-12/21
Poziv za dostavu ponude JN-12/21
Rok za dostavu ponuda: 27. listopada 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-12/2021

4.10.2021.
Predmet nabave: Izrada idejnog arhitektonskog rješenja za paviljon na krovu Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-20/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-20/21
Poziv za dostavu ponude i troškovnik JN-20/21
Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-20/2021

4.10.2021.
Predmet nabave: Održavanje klimatizacije, ventilacije, centralnog grijanja i freona u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-18/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-18/21
Poziv za dostavu ponude JN-18/21
Prilog 4. - Troškovnik - JN-18/21
Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2021. do 14.00 sati
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-18/2021 (21.10.2021.)

20.9.2021.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-16/2021 (20.9.2021.)

13.9.2021.
Predmet nabave: Adaptacija sanitarnog čvora na građevini 43/44 G unutar kompleksa Muzeja "Staro selo" u Kumrovcu"
Evidencijski broj nabave: JN-4/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-4/21
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-4/21
Rok za dostavu ponuda: 21. rujna 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-4/2021

9.9.2021.
Predmet nabave: Popravak i zamjena dotrajale ograde na nalazištu "Hušnjakovo"
Evidencijski broj nabave: JN-14/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-14/21
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-14/21
Mišljenje Konzervatorskog odjela u Krapini - suglasnost s radovima
Rok za dostavu ponuda: 17. rujna 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-14/2021

23.7.2021.
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije nadogradnje Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-16/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-16/21
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-16/21
Rok za dostavu ponuda: 3. kolovoza 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-16/2021
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - JN-16/2021 (20.9.2021.)

1.7.2021.
Predmet nabave: Adaptacija slamnatog krovišta (zgrada narodnog graditeljstva 14s i kuružar)
Evidencijski broj nabave: JN-13/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-13/21
Poziv za dostavu ponude JN-13/21
Prilog 4. - Troškovnik - JN-13/21
Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje radova na obnovi slamnatog krova na objektu 14s i kuružaru u Muzeju "Staro selo" Kumrovec
Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-13/2021

2.7.2021.
Predmet nabave: Sanacija štete uslijed potresa u Dvoru Veliki Tabor i Muzeju „Staro selo“
Evidencijski broj nabave: JN-19/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-19/21
Poziv za dostavu ponude JN-19/21
Troškovnik - JN-19/21
Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje sanacije nakon potresa
- Stara škola MSS

Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje sanacije nakon potresa
- Upravna zgrada MSS

Rješenje Konzervatorskog odjela u Krapini - odobrenje sanacije nakon potresa
- Dvor Veliki Tabor

Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-19/2021

2.7.2021.
Predmet nabave: Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije dvorca Oršić
Evidencijski broj nabave: JN-17/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-17/21
Poziv za dostavu ponude JN-17/21
Troškovnik - JN-17/21
Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2021. do 14.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-17/2021

15.6.2021.
Predmet nabave: Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor
Evidencijski broj nabave: JN-5/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-5/21
Poziv za dostavu ponude JN-5/21
Troškovnik rasvjeta kula D 1D1 I 2D1 - JN-5/21
Rok za dostavu ponuda: 24. lipnja 2021. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-5/2021

4.5.2021.
Predmet nabave: Izrada sadržaja za hologramske projekcije
Evidencijski broj nabave: JN-11/2021
Odluka o početku postupka javne nabave JN-11/21
Poziv za dostavu ponude JN-11/21
Prilog 4 - Troškovnik - JN-11/21
Rok za dostavu ponuda: 12. svibnja 2021. do 14 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN-11/2021

30.4.2021.
Predmet nabave: Izrada sadržaja za hologramske projekcije - poništenje postupka
Evidencijski broj nabave: JN-10/2021
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN-10/21
19.4.2021.
Predmet nabave: Izrada sadržaja za hologramske projekcije
Evidencijski broj nabave: JN-10/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-10/21
Poziv za dostavu ponude JN-10/2021
Prilog 4. – Troškovnik JN-10/2021
Rok za dostavu ponuda:
27. travanj 2021. do 14 sati

10.3.2021.
Predmet nabave: Rekonstrukcija električnih instalacija vanjske rasvjete Muzeja seljačkih buna
Evidencijski broj nabave: JN-2/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-2/2021
Poziv za dostavu ponude JN-2/2021
Troškovnik JN-2/2021
Rok za dostavu ponuda:
18. ožujka 2021. do 14 sati
Odluka o odabiru JN-2/2021

18.2.2021.
Predmet nabave: Nabava projektora za Muzej krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-7/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-7/2021
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-7/2021
Prilog 4. Troškovnik JN-7/2021
Rok za dostavu ponuda:
26. veljače 2021. do 14 sati
Odluka o odabiru - JN-7/2021

12.1.2021.
Predmet nabave: Usluga tiskanja, CPV-79810000
Evidencijski broj nabave: JN-3/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-3/2021
Poziv za dostavu ponude JN-3/2021
Troškovnik JN-3/2021
Troškovnik JN-3/2021 (izmjena 1)
Rok za dostavu ponuda:
19. siječnja 2021. do 9 sati
Odluka o odabiru - JN-3/2021

11.1.2021.
Predmet nabave: Održavanje i korištenje informacijskog sustava za prodaju i kontrolu ulanica, eTicket sustava u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-6/2021
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-6/2021
Poziv za dostavu ponude JN-6/2021
Prilog 2. - Troškovnik JN-6/2021 (u sklopu Poziva za dostavu ponude)
Rok za dostavu ponuda:
18. siječnja 2021. do 9 sati
Odluka o odabiru - JN-6/2021

2020.
25.08.2020.
Predmet nabave: Nabava naočala za hologramske projekcije za projekt Mreža "živih" dvoraca
Evidencijski broj nabave: JN-23/2020
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-23/2020
Poziv za dostavu ponude JN-23/2020
Prilog 4. - Troškovnik JN-23/2020
Rok za dostavu ponuda:
2. rujna 2020. do 15 sati
Odluka o odabiru - JN-23/2020

24.08.2020.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Nabava naočala za hologramske projekcije za projekt Mreža živih dvoraca
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN-5/2020
10.08.2020.
Predmet nabave: Nabava naočala za hologramske projekcije za projekt Mreža živih dvoraca
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-5/2020
Poziv za dostavu ponude JN-5/2020 i
Prilog 4 - Troškovnik (u sklopu Poziva za dostavu ponude)

Rok za dostavu ponuda:
18. kolovoza 2020. do 11 sati

24.06.2020.
Predmet nabave: Investiciono održavanje Muzeja „Staro selo“
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-9/2020
Poziv za dostavu ponude JN-9/2020
Prilog 4. - Troškovnik JN-09/2020
Rok za dostavu ponuda:
3. srpnja 2020. do 10 sati
Odluka o odabiru - JN-09/2020

19.06.2020.
Predmet nabave: Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor, Kula D, Desinić
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-6/2020
Poziv za dostavu ponude JN-6/2020
Prilog 4. - Troškovnik JN-06/2020
Rok za dostavu ponuda:
30. lipnja 2020. do 10 sati
Odluka o odabiru - JN-06/2020

13.03.2020.
Predmet nabave: Nabava audio vodiča za Muzej krapinskih neandertalaca
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-4/2020
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-4/2020
Prilog 4. - Troškovnik s tehničkim specifikacijama JN-04/2020
Rok za dostavu ponuda:
16. ožujka 2020. do 11 sati
Odluka o odabiru - JN-04/2020

06.03.2020.
Predmet nabave: Nabava audio razglasna centrale sustava ozvučenja za Muzej krapinskih neandertalaca
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-7/2020
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-7/2020
Prilog 4. - Troškovnik s tehničkim specifikacijama JN-07/2020
Rok za dostavu ponuda:
16. ožujka 2020. do 10 sati
Odluka o odabiru - JN-07/2020

25.02.2020.
Predmet nabave: Nabava računala i računalne opreme
Rok za dostavu ponuda:
3. ožujka 2020. do 9 sati
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-3/2020
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-3/2020
Odluka o odabiru - JN-03/2020

28.02.2020.
Predmet nabave: Nabava tiskarske usluge
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-2/2020
Poziv za dostavu ponude JN-2/2020
Troškovnik JN-02/2020
Izmjena Troškovnika JN-02/2020 br. 1
Izmjena Troškovnika JN-02/2020 br. 2
Odluka o odabiru - JN-02/2020 (12.3.2020.)
Rok za dostavu ponuda:
9. ožujka 2020. do 9 sati

21.02.2020.
Predmet nabave: Nabava rasvjetnih sustava u Muzeju seljačkih buna (vanjska rasvjeta)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-1/2020
Poziv za dostavu ponude JN-1/2020
Troškovnik JN-01/2020
Odluka o odabiru - JN-01/2020 (12.3.2020.)
Rok za dostavu ponuda:
2. ožujka 2020. do 10 sati

2019.
23.9.2019.
Predmet nabave:
Investiciono održavanje Muzeja "Staro selo" Kumrovec

Evidencijski broj nabave: JN-04/2019
Rok za dostavu ponuda:
3. listopada 2019. do 10 sati
Dokumentacija
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-04/2019
Poziv za dostavu ponude JN-04/2019
Troškovnik JN-04/2019- 1
Troškovnik JN-04/2019 -2
Troškovnik JN-04/2019 -3
Odluka o odabiru - JN-04/2019 (9.10.2019.)

11.9.2019.
Predmet nabave:
Nabava namještaja za muzejske radionice za projekt Mreža živih gradova

Evidencijski broj nabave: JN-10/2019
Rok za dostavu ponuda:
18. rujna 2019. do 10 sati
Dokumentacija
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-10/2019
Poziv za dostavu ponude JN-10/2019
Troškovnik - JN-10/2019
Odluka o odabiru - JN-10/2019 (19.9.2019.)

15.7.2019.
Predmet nabave:
Izvedba radova na za sanaciji štete na krovovima Velikog Tabora uslijed olujnog nevremena

Evidencijski broj nabave: JN-14/2019
Rok za dostavu ponuda:
22. srpnja 2019. do 9 sati
Dokumentacija
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-14/2019
Poziv za dostavu ponude JN-14/2019
Troškovnik - JN-14/2019
Odluka o odabiru - JN-14/2019

3.7.2019.
Predmet nabave:
Nabava produkcije videa, audia i nabavka audio-video opreme za projekt Mreža živih gradova

Evidencijski broj nabave: JN-12/2019
Rok za dostavu ponuda:
22. srpnja 2019. do 10 sati
Dokumentacija
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-12/2019
Poziv za dostavu ponude JN-12/2019
Troškovnik - JN-12/2019
Odluka o odabiru - JN-12/2019

28.6.2019.
Predmet nabave:
Nabava projektora za Muzej krapinskih neandertalaca

Evidencijski broj nabave: JN-15/2019
Rok za dostavu ponuda:
05. srpnja 2019. do 9 sati
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-15/2019
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-15/2019
Odluka o odabiru - JN-15/2019

18.4.2019.
Predmet nabave: Nadopuna stalnog postava Muzeja krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: JN-05/2019
Rok za dostavu ponuda:
06. svibnja 2019. do 9 sati
Dokumentacija
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-05/2019
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom JN-05/2019
Odluka o odabiru - JN-05/2019

29.3.2019.
Predmet nabave: Investicijsko održavanje Dvora Veliki Tabor
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-08/2019
Poziv za dostavu ponude JN-08/2019
Troškovnik JN-08/2019
Odluka o odabiru - JN-08/2019

28.3.2019.
Odluka o poništenju postupka javne nabave: Izvedba radova na uređenju vanjskih terasa dvorca Oršić
Odluka o poništenju postupka JN-06/2019

4.3.2019.
Predmet nabave:
Izvedba radova na uređenju vanjskih terasa dvorca Oršić

Evidencijski broj nabave: JN-06/2019
Rok za dostavu ponuda:
12. ožujka 2019. do 14 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave s troškovnikom JN-06/2019
Poziv za dostavu ponude JN-06/2019
Troškovnik - JN-06/2019

28.2.2019.
Predmet nabave:
Nabava računala i računalne opreme

Evidencijski broj nabave: JN-01/2019
Rok za dostavu ponuda:
7. ožujka 2019. do 9 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-01/2019
Poziv za dostavu ponude i troškovnik - JN-01/2019
Odluka o odabiru - JN-01/2019

6.2.2019.
Predmet nabave: Tiskarske usluge za potrebe Muzeja Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-03/2019
Rok za dostavu ponuda:
15. veljače 2019. do 11 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-03/2019
Poziv za dostavu ponude JN-03/2019
Troškovnik - JN-03/2019
Odluka o odabiru - JN-03/2019

5.2.2019.
Predmet nabave:
Nabava multimedijalne opreme za Muzej krapinskih neandertalaca

Evidencijski broj nabave: JN-02/2019
Rok za dostavu ponuda:
14. veljače 2019. do 10 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave JN-02/2019
Poziv za dostavu ponude JN-02/2019
Troškovnik - JN-02/2019
Odluka o odabiru - JN-02/2019

2018.
7.9.2018.
Predmet nabave: Izvedba radova drenaže, odvodnje i uređenja unutrašnjeg dvorišta dvorca Oršić u Gornjoj Stubici
Evidencijski broj nabave: BAG-06/2018
Rok za dostavu ponuda:
17. rujna 2018. do 9 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-06/2018
Poziv za dostavu ponude BAG-06/2018
Troškovnik - BAG-06/2018
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude BAG-6/2018

15.06.2018.
Predmet nabave: Sanacija štete od izljeva vode u kuli C Dvora Veliki Tabor
Evidencijski broj nabave: BAG-05/2018
Rok za dostavu ponuda:
28. lipnja 2018. do 10 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-05/2018
Poziv za dostavu ponude BAG-05/2018
Troškovnik - BAG-05/2018
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude BAG-5/2018 (6.7.2018)

29.5.2018.
Predmet nabave: Rekonstrukcija zgrade narodnog graditeljstva 16s u Muzeju „Staro selo“
Evidencijski broj nabave: BAG-04/2018
Rok za dostavu ponuda:
11. lipnja 2018. do 12 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-04/2018
Poziv za dostavu ponude BAG-04/2018
Troškovnik
Projekt
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (21.6.2018.)

29.5.2018.
Predmet nabave: Obnova krovišta upravne zgrade u Gornjoj Stubici
Evidencijski broj nabave: BAG-03/2018
Rok za dostavu ponuda:
11. lipanj 2018. do 11 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-03/2018
Poziv za dostavu ponude BAG-03/2018
Troškovnik
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (19.6.2018)

16.4.2018.
Predmet nabave: Nabava opreme za eticket sustav u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: BAG-02/18
Rok za dostavu ponuda:
23. travnja 2018. do 11 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-02/2018
Poziv za dostavu ponude s troškovnikom BAG-02/2018
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (26.04.2018.)

23.03.2018.
Predmet nabave: Tiskarske usluge za potrebe Muzeja Hrvatskog zagorja u 2018. godini
Evidencijski broj nabave: BAG-01/18
Rok za dostavu ponuda:
04. travnja 2018. do 10 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka javne nabave
Poziv za dostavu ponuda
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (9.4.2018.)

2017.
29.11.2017.
Predmet nabave: Nabava opreme za multimediju u Muzeju krapinskih neandertalaca
Evidencijski broj nabave: BAG-04/17
Rok za dostavu ponuda:
8. prosinca 2017. do 11 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-04/17
Poziv za dostavu ponuda BAG-04/2017
Troškovnik
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (11.12.2017.)

04.08.2017.
Predmet nabave: Izvođenje zaštite i sanacije od vlage zgrada narodnog graditeljstva 28s – Zagorska svadba i 22k – Kovačnica u Muzeju „Staro selo“, Kumrovec
Evidencijski broj nabave: BAG-03/17
Rok za dostavu ponuda:
1. rujna 2017. do 11 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave BAG-03/17
Poziv za dostavu ponude (s troškovnicima) BAG-03/2017
Troškovnik – zgrada 28s – Zagorska svadba
Troškovnik – zgrada 22s - Kovačnica
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (5.9.2017.)

27.02.2017.
Predmet nabave: Nabava dva (2) motorna vozila
Evidencijski broj nabave: BAG-01/17
Rok za dostavu ponuda:
3. ožujka 2017. do 10 sati
Dokumentacija:
Izmjena br. 2. Poziva za dostavu ponuda BAG-01/17
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude BAG-01/2017
– Nabava dva (2) motorna vozila
(13.3.2017.)

25.02.2017.
Predmet nabave: Nabava dva (2) motorna vozila
Evidencijski broj nabave: BAG-01/17
Rok za dostavu ponuda:
28. veljače 2017. do 10 sati
Dokumentacija:
Izmjena br. 1. Poziva za dostavu ponuda BAG-01/17
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude BAG-01/2017
– Nabava dva (2) motorna vozila
(13.3.2017.)

21.02.2017.
Predmet nabave: Tiskarske usluge za potrebe
Muzeja Hrvatskog zagorja u 2017. g.

Evidencijski broj nabave: BAG-02/17
Rok za dostavu ponuda:
2. ožujka 2017. do 10 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka jednostavne nabave
s troškovnikom BAG-02/2017

Poziv za dostavu ponude BAG-02/2017
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude BAG-02/2017
– Tiskarske usluge
(9.3.2017.)

17.02.2017.
Predmet nabave: Nabava dva (2) motorna vozila
Evidencijski broj nabave: BAG-01/17
Rok za dostavu ponuda:
28. veljače 2017. do 10 sati
Dokumentacija:
Odluka o početku postupka bagatelne nabave BAG-01/17
Poziv za dostavu ponuda BAG-01/17