Muzeji Hrvatskog zagorja

Postupci jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

***
Postupci jednostavne nabave - pozivi za nadmetanje
2023.
30.1.2023.
Predmet nabave: Održavanje programskih paketa računalnih programa, računovodstvo, knjigovodstvo i digitalna arhiva
Evidencijski broj nabave: JN-4/2023
Odluka o početku postupka javne nabave JN-4/23
Poziv za dostavu ponude JN-4/23
Rok za dostavu ponuda: 9. veljače 2023. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-4/23

25.1.2023.
Predmet nabave: Nabava usluga tiska
Evidencijski broj nabave: JN-2/2023
Odluka o početku postupka javne nabave JN-2/23
Poziv za dostavu ponude JN-2/23
Troškovnik JN-2/23
Rok za dostavu ponuda: 6. veljače 2023. do 12.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-2/23

25.1.2023.
Predmet nabave: Održavanje i korištenje informacijskog sustava za prodaju i kontrolu ulaznica, eTicket sustava u Muzejima Hrvatskog zagorja
Evidencijski broj nabave: JN-3/2023
Odluka o početku postupka javne nabave JN-3/23
Poziv za dostavu ponude JN-3/23
Rok za dostavu ponuda: 2. veljače 2023. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-3/23

2.1.2023.
Predmet nabave: Izrada multimedijalne instalacije (software i hardware) Ledeno doba
Evidencijski broj nabave: JN-10/2023
Odluka o početku postupka javne nabave JN-10/23
Poziv za dostavu ponude JN-10/23
Rok za dostavu ponuda: 10. siječnja 2023. do 10.00 sati
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-10/23


***
2023.
Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-1/23
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-5/23
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-11/23
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-27/23
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JN-29/23

***
ARHIVA - POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE