Muzeji Hrvatskog zagorja

Opći podaci

Sjedište ustanove:

MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA:
Samci 64
49245 Gornja Stubica
OIB: 11298572202
Telefoni:
++385 (0) 49 587 889, 587 888, 587 887
Fax:
++385 (0) 49 587 885
e-mail: mhz@mhz.hr
web: www.mhz.hr

Opis ustanove:
Tip: opći, muzejska ustanova ustrojena od pet ustrojbenih jedinica
Vrsta: nacionalni
Djelokrug: republički
Osnivač: Republika Hrvatska
Osnovan: 1992.
Djeluje od 1. siječnja 1993.
Ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja:
Jurica Sabol
e-mail: ravnatelj@mhz.hr

Službe:
Služba za računovodstvene i financijske poslove:
Robert Glivar – voditelj službe
e-mail: robert.glivar@mhz.hr
Martina Ebner – voditeljica marketinga
e-mail: marketing@mhz.hr
Služba za kadrovske, pravne i opće poslove:
Bruno Kovačić – tajnik Muzeja
e-mail: mhz@mhz.hr
Vesna Ivanić – tajnica ravnatelja i voditeljica pismohrane
e-mail: vesna.ivanic@mhz.hr

Etički kodeks
Etički kodeks za muzeje nalazi se na stranici
HNK ICOM-a na engleskom i hrvatskom jeziku:
www.icom-croatia.hr

Ustroj:
Muzeji su jedna pravna osoba koju zastupa ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja, Jurica Sabol, a imaju zajedničku financijsko-računovodstvenu službu i službu za opće i pravne poslove. Specijalizirane jedinice Muzeja Hrvatskog zagorja nalaze se na području Krapinsko-zagorske županije:
• Dvor Veliki Tabor, Desinić
• Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
• Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
• Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
• Muzej "Staro selo", Kumrovec

Muzeji u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja:

Dvor Veliki Tabor, Desinić
Košnički Hum 1, 49 216 Desinić
voditeljica: Nadica Jagarčec
Kontakti:
tel./fax: ++385 (0) 49 374 970
e-mail: dvt@mhz.hr
web: www.veliki-tabor.hr

Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
Trg Antuna Mihanovića 10, 49290 Klanjec
voditelj: Božidar Pejković
Kontakti:
tel.: ++385 (0) 49 550 343, 550 093
fax: ++385 (0) 49 550 343
e-mail: gaa@mhz.hr
web: www.mdc.hr/augustincic/

Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina
voditelj: Eduard Vasiljević
Kontakti:
tel..: ++385 (0) 49 371 491
fax.: ++385 (0) 49 374 968, 374 969 (rezervacije)
e-mail: mkn@mhz.hr; rezervacije-mkn@mhz.hr
web: www.mkn.mhz.hr

Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
Samci 64, 49 245 Gornja Stubica
voditeljica: Vlatka Filipčić Maligec
Kontakti:
tel.: ++385 (0) 49 587 880, 587 889, 587 890
fax:: ++385 (0) 49 587 885
e-mail: msb@mhz.hr
web: www.msb.mhz.hr

Muzej "Staro selo", Kumrovec
49295 Kumrovec
voditeljica: Anita Paun-Gadža
Kontakti:
tel.: ++385 (0) 49 225 840, ++385 (0) 49 225 835
e-mail: mss@mhz.hr; rezervacije-mss@mhz.hr
web: www.mss.mhz.hr