Muzeji Hrvatskog zagorja

Izložbe

Izložba Katija BUŠLJE – Ana GRGOS – Ana HORVAT

[Galerija Antuna Augustinčića] 12.10.2018. - 12.12.2018.

U Studiju Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, u petak, 12. listopada 2018. godine otvorena je izložba Katija BUŠLJE – Ana GRGOS – Ana HORVAT.
Izložbom mladih diplomanata kiparskoga odsjeka ostvaruje se osma godina plodonosne suradnje između klanječke Galerije Antuna Augustinčića i Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Ove godine tri mlade kiparice, svaka na svoj način, registriraju fragmente stvarnosti te kiparskim jezikom izražavaju svoje ideje i doživljaj svijeta koji ih okružuje.
Katija BUŠLJE rođena je 1993. Dubrovniku. Nakon mature na Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića 2012., upisala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je 2017. diplomirala u klasi prof. P. Bogdanića. Od 2015. sudjeluje na radionicama i kolonijama te izlaže na skupnim izložbama (Zagreb, Đurđevac). Dobitnica je Pohvalnice ALU u Zagrebu (2014., 2015., 2016.), Rektorove nagrade te Nagrade ALU (2016./2017.). U svom Pješčanom satu Katija spaja mehaničku napravu i simbol prolaznosti, koristi inženjersku dosjetljivost da bi utjelovila protok vremena i stvorila efektno pročišćenu skulpturu u kojoj se, kroz crvotočinu starog debla, čuje davni odjek Leonardovih izuma.
Ana GRGOS rođena je 1993. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Bregani, maturira 2012. na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu (slikarski smjer) te upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje 2016. završava preddiplomski studij kiparstva i upisuje diplomski studij na kiparskom odsjeku u klasi prof. M. Blaževića. Dosad je izlagala na dvije skupne izložbe u Zagrebu. Na ovoj se izložbi predstavlja s nekoliko temperamentno modeliranih glava u glini, gipsu, terakoti, šamotu i poliuretanskoj pjeni, koje se odlikuju neuobičajenom energijom, snažnom izražajnošću i grubom epidermom.
Ana HORVAT rođena je 1989. u Zagrebu, gdje 2008. završava Školu primijenjene umjetnosti i dizajna na odsjeku za kiparski dizajn. Na Akademiji likovnih umjetnosti 2015. diplomira na odsjeku konzervacije i restauracije umjetnina, a 2017. diplomira i kiparstvo u klasi prof. D. Mataušića. Dosad je sudjelovala na dvadesetak skupnih izložbi, likovnih radionica i kolonija. Autorica je javnih plastika u Ivanić Gradu (2009.) i u Brisnici kod Posedarja (2016.). Članica je HDLU-a od 2017. Brišući granicu između života i umjetnosti, posegnula je za drvom hrasta i kestena – starim planjkama koje vrijeme nije mazilo – i utkala bakrene niti i listiće u njihove procijepe. Ovom kiparskom metaforom, senzibilnom i snažnom istovremeno, Ana odaje počast prirodi materijala i životnom iskustvu.
Izložba, autorstvo koje potpisuje kustos GAA, Davorin Vujčić, ostvarena je u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te uz potporu Ministarstva kulture RH, a može se razgledati do 12. prosinca 2018. godine, svakodnevno, osim ponedjeljkom, od 9 do 15 sati.