Muzeji Hrvatskog zagorja

Izložbe

Petar ĆUJO – Rebecca GLAVAN GLUŠAC – Ivan MLADENOVIĆ

[Galerija Antuna Augustinčića] 16.10.2015. - 16.11.2015.

U petak, 16. listopada 2015. u Salonu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu otvorila se izložba Petar ĆUJO – Rebecca GLAVAN GLUŠAC – Ivan MLADENOVIĆ.
Suradnja Galerije Antuna Augustinčića i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ove je godine rezultirala izložbom troje mladih kipara koji rade u tradicionalnim kiparskim materijalima: kamenu, bronci i drvu.
Petar Ćujo rođen je u 1991. u Zagrebu gdje je 2010. završio Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna (smjer kiparstva) te upisao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. Trenutno je student završne godine diplomskog studija u klasi profesora Peruška Bogdanića. Sudjelovao je na nekolicini skupnih izložbi i kiparskih radionica, a njegove skulpture postavljene su kao javna plastika u Bolu na Braču i u Vrsaru. Tijekom studija opredijelio se za obradu kamena, pa se na izložbi predstavlja sa tri akta u prilepskom mramoru.
Rebecca Glavan Glušac rođena je 1990. u Zagrebu, gdje 2009. završava Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna (smjer kiparstva). Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, gdje se 2011. opredjeljuje za usmjerenje Mala plastika i medaljerstvo te diplomira 2015. pod vodstvom profesora Damira Mataušića. Sudjelovala je na desetak radionica i skupnih izložbi. Na izložbi u Klanjcu izlaže dvanaest malih kružnih formi u bronci, koje svojom skulpturalnošću nadrastaju početni okvir medalje.
Ivan Mladenović rođen je 1989. u Varaždinu, gdje je 2008. maturirao na Školi za dizajn, tekstil i odjeću (smjer grafičkog dizajna). God. 2010. upisuje kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 2015. u klasi profesora Slavomira Drinkovića. Dosad je sudjelovao na tridesetak skupnih izložbi i kiparskih radionica, a jednom je izlagao samostalno (Zagreb, 2015.). Njegove skulpture postavljene su kao javna plastika u Velikom Trojstvu i Vrsaru. Na izložbi u Salonu Galerije Antuna Augustinčića izlaže dvije figure u prirodnoj veličini istesane u trešnjinu drvu.
Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture RH, autor izložbe je kustos GAA Davorin Vujčić, a ostaje otvorena do 16. studenog 2015. godine.