Muzeji Hrvatskog zagorja

Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno odredbama članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) nema gospodarskih subjekata s kojima Muzeji Hrvatskog zagorja ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelj, član zajednice ponuditelja ili podizvođač).

Preuzmite: Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

***
Postupci javne nabave

TRENUTNO NEMA OBJAVLJENIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

***

Oglasi javne nabave objavljuju se i na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

***
ARHIVA - POSTUPCI JAVNE NABAVE