Muzeji Hrvatskog zagorja

Suradnja s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu

Muzeji Hrvatskog zagorja – Galerija Antuna Augustinčića od 2010. uspješno surađuje s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na promociji mladih likovnih umjetnika – sukladno karakteru Galerije - prvenstveno kipara, te afirmaciji stvarnih kiparskih vrijednosti, bez obzira na njihovu provenijenciju i usmjerenje.
Naime, svake se godine na završnoj izložbi diplomanata ALU-a bira troje mladih autora koji sljedeće godine samostalno izlažu u Salonu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu. Omogućivši im da se već na početku karijere primjereno predstave publici, na najbolji mogući način ih se podupire u daljnjem radu.