Muzeji Hrvatskog zagorja

II faza konstrukcijske, cjelovite i energetske obnove dvorca OršićOsobna iskaznica projekta - Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Dvorca Oršić, Samci 64, Gornja Stubica

Cilj operacije je konstrukcijska obnova dvorca Oršić koja obuhvaća sanacijsku obnovu dvorca te opremanje muzejske čuvaonice (depoa) za pohranu muzejskih predmeta, kao i provedba mjera cjelovite i energetske obnove dvorca Oršić. Konstrukcijskom obnovom dvorca ojačat će se konstrukcija dvorca što će kulturno dobro bolje zaštititi od daljnjih elementarnih nepogoda i prilagoditi suvremenim uvjetima korištenja.

Projektom se predviđa cjelovita obnova dvorca Oršić, koja uključuje sanaciju vlage, energetsku obnovu, poboljšanje mjera zaštite od požara te osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u mjeri u kojoj je to moguće bez narušavanja bitnih spomeničkih svojstava dvorca Oršić. Mjere cjelovite i energetske obnove pridonose dugoročnom očuvanju svih vrijednosti kulturnog dobra kao i osiguranju zdravlja i života ljudi te će se kroz energetsku obnovu doprinijeti smanjenju potrošnje energije i dekarbonizaciji zgrada kroz smanjenje emisije CO2.

Razdoblje provedbe operacije:
za konstrukcijsku obnovu: od 15. 10. 2021. do 30. 6. 2023. godine
za cjelovitu i energetsku obnovu: od 21. 12. 2023. do 30.6. 2026. godine

Ukupna vrijednost projekta: 8.107.048,81 EUR

Ukupna vrijednost Operacije iznosi 8.107.048,81 EUR, a prihvatljivi troškovi financiraju se iz:
* Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 714.547,67 EUR
* Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 6.442.531,99 EUR
* Državnog proračuna u iznosu od 949.969,15 EUR

Projektne aktivnosti:
Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene od potresa
Provedba mjera zaštite kulturne baštine - izvođenje radova obnove
Izrada projekta cjelovite i energetske obnove - dio koji nije financiran iz Fonda solidarnosti
Izvođenje radova cjelovite i energetske obnove
Stručni nadzor i drugi sudionici u gradnji
Upravljanje projektom
Promidžba i vidljivost

Nacionalno koordinacijsko tijelo:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/3782 444
e-mail: fseu@mpgi.hr
https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/4866-200
e-mail: prijave-dodatno@min-kulture.hr
https://min-kulture.gov.hr/

Korisnik projekta:
Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64, 49 245 Gornja Stubica
Telefon: ++385 (0) 49 587 880
e-mail: ravnatelj@mhz.hr
http://www.mhz.hr/

Operacija se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Državnog proračuna Republike Hrvatske.

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Muzeji Hrvatskog zagorja“