Muzeji Hrvatskog zagorja

Studio Galerije A. AugustinčićamhzEu

Studio Galerije Antuna Augustinčića

Partneri u projektu:
Muzeji Hrvatskog zagorja i Grad Klanjec

www.strukturni fondovi. hrmhzEu2

OTVORENJE STUDIJA GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA, 29. rujna 2016.
Naziv projekta: Studio Galerije Antuna Augustinčića
Nositelj projekta: Muzeji Hrvatskog zagorja
Voditeljica projekta: ravnateljica Muzejā Hrvatskog zagorja, mr. sc. Vlasta Krklec; od 1. 3. 2016. v. d. ravnateljice Nadica Jagarčec
Pomoćnik voditeljice projekta: voditelj Galerije Antuna Augustinčića, Božidar Pejković
Koordinator aktivnosti: tajnik Muzejā Hrvatskog zagorja, Bruno Kovačić
Partner: Grad Klanjec
Suradnici: Kulturni centar Klanjec, Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Ugovorno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Trajanje projekta: Razdoblje provedbe ograničeno je na dvije godine, teče od dana potpisa ugovora 29. rujna 2014. i završava 30. rujna 2016.
Ukupna vrijednost projekta: 21.696.764,15 kuna
Sufinanciranje ERDF: 20.282.474,48 kuna
Udio sufinanciranja: 93,50 %
Općenito o projektu:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije i Muzeji Hrvatskog zagorja potpisali su 29. rujna 2014. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe provedbe projekta Studija Galerije Antuna Augustinčića.
Muzeji Hrvatskog zagorja prijavili su u veljači 2014. projekt izgradnje nove čuvaonice Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu i program aktivnosti pod nazivom Studio GAA na javni poziv u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.
Na oblikovanju projekta radili su muzejska savjetnica Goranka Horjan, viši kustosi Božidar Pejković i Davorin Vujčić u suradnji s Gradom Klanjcem, gradonačelnikom Zlatkom Brlekom i županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom te Kulturnim centrom Klanjec. U oblikovanju projektne ideje te pripremi projektne dokumentacije, osiguranju svih uvjeta postavljenih natječajem te kompletiranju projektnog dosjea sudjelovala je Zagorska razvojna agencija d.o.o.. Cjeloviti tehnički projekt nove zgrade izradio je arhitektonski studio AG Matas iz Zagreba.
Opći i specifični ciljevi projekta:
Glavni cilj projekta je uspostava Studija Galerije Antuna Augustinčića u funkciji stvaranja javne održive turističke infrastrukture. Specifični ciljevi su uspostava novih kulturno-turističkih sadržaja u području, jačanje kapaciteta postojećih zaposlenika i otvaranje novih radnih mjesta te diseminacija znanja i edukacija s posebnim naglaskom na programe namijenjene osobama s invaliditetom.
Aktivnosti projekta:
Glavna aktivnost predviđa rušenje starog objekta u središtu grada Klanjca te izgradnju novog višenamjenskog prostora u kojemu će biti zatvoreni i otvoreni muzejski depo, restauratorska, stolarska i fotografska radionica, prostor za povremene izložbe, digitalni katalog i arhiv te multimedijalna polivalentna dvorana. Novi Studio GAA omogućit će rad s različitim grupama korisnika i diseminaciju znanja među kojima se posebno ističu programi kao što su foto sesije skulpture za stručnu javnost, parlaonice mladih o ulozi javne skulpture u oblikovanju grada ili pak taktilne radionice s programima gostovanja slijepih umjetnika. Projekt promiče i socijalnu uključenost budući da ima programe namijenjene osobama s invaliditetom.
Dodana vrijednost:
Turizam je preuzeo važnu ulogu u razvoju destinacije, a kulturna baština predstavlja jednu od najvažnijih turističkih imovina koja doprinosi zapošljavanju i regionalnom razvoju, poboljšanju statusa prirodne i kulturne baštine, održivom razvoju, te oblikovanju regionalnog, nacionalnog, ali i europskog identiteta. Projekt Sudio Galerije Antuna Augustinčića inovativnim će rješenjima kvalitativno ojačati ponudu i javni kulturni život. Kontinuiranom komunikacijom s okruženjem – lokalnom i regionalnom zajednicom, turističkim i obrazovnim sektorom – poduprijet će se daljnji razvoj kulturnog turizma te potaknuti osmišljavanje novih zajedničkih projekata. Realizacijom projekta postižu se sinergijski efekti s primjerima dobre prakse u zemljama Europske unije – Henry Moore Institute u Leedsu, Musee Rodin i Musée Bourdelle u Parizu te Lehmbruck Museum u Duisburgu. Studio Galerije Antuna Augustinčića, kao i navedeni muzeji, ponudit će neobičnu kombinaciju izuzetne arhitekture smještene unutar urbane okolice i pokazat će važnost skulpture u povijesti umjetnosti, ali i njezino održivo uključivanje kao dio javne turističke infrastrukture.
Realizacija projekta:
Nakon što su do kraja veljače 2015. uspješno izvršeni svi potrebni koraci koji prethode započinjanju radova te pošto su odabrani izvoditelji i nadzor, tijekom ožujka i travnja 2015. prema planu je iz zgrade starog depoa izmještana muzejska građa. Taj delikatan posao obavljen je pažljivo i stručno te su, uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog zavoda, otpočeli konzervatorsko-restauratorski radovi na muzejskom fundusu. Izmještanjem građe omogućeno je rušenje starog objekta, otpočelo 24. travnja, i početak građevinskih radova. Uslijedilo je čišćenje parcele i odvoz materijala na deponij te je započeo rad na građevinskoj jami. Povoljni vremenski uvjeti omogućili su da građevinski radovi teku bez zastoja. Tijekom srpnja i kolovoza pristupilo se postavljanju drenaže i dizanju zidova. U rujnu su fotografije sa gradilišta i iz restauratorske radionice predstavile projekt na međunarodnom foto natječaju Europe in my region koji je organizirala Europska komisija. U listopadu je završena stropna ploča prvog kata te se pristupilo izgradnji zidova u potkrovlju i krovne kontrukcije. Na krovu se 1. prosinca zavijorila zastava, a do božićnih blagdana cijeli krov bio je prekriven crijepom. Početkom 2016. nastavljaju se unutarnji radovi te pripreme za unutarnje uređenje, kako bi objekt bio useljiv do 31. srpnja. Tijekom kolovoza objekt se oprema i u prostore čuvaonice postupno se unosi restaurirani fundus. Nakon dvije godine uspješno se dovršava cjelokupni projekt Studia Galerije Antuna Augustinčića, čije će se svečano otvorenje održati 29. rujna 2016. u 12.00 sati.

***

Srpanj – kolovoz - rujan 2016.

Tehnički pregled novoizgrađene zgrade Studija Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu potvrdio je njenu tehničku ispravnost te ukazao na nedostatke koji su se rješavali tijekom ljetnih mjeseci. Težište zbivanja tijekom ljeta bilo je u unutrašnjosti Studija, gdje se prostor opremao novim namještajem, informatičkom i foto opremom te opremom za restauratorsku i stolarsku radionicu. U prostoru budućeg depoa, postavljali su se pomični regali za prihvat restauriranih skulptura iz fundusa. Započelo je preseljenje restauriranih skulptura iz prostora Franjevačkog samostana u prostor nove zgrade, njihovo snimanje i smještaj u depo. Implementirana je informatička oprema i atraktivni multimedijski sadržaji. Provedene su edukacije muzejskih djelatnika za rukovanje umjetninama i korištenje različite vrste opreme poput stolarskih strojeva, informatičke i foto opreme.

Uz to, prve radionice provedene u suradnji sa osnovnom školom u Klanjcu (primjerice, parlaonica i foto radionica), potvrdile su da je prostor Studija Galerije Antuna Augustinčića spreman ponuditi vrlo zanimljive sadržaje i obogatiti kulturnu ponudu ovog područja.

svibanj – lipanj 2016.

Tijekom svibnja i lipnja 2016., u sklopu unutrašnjeg uređenja zgrade Studija GAA, montirana je stolarija, dovršen je sustav grijanja i klimatizacije, postavljeni su lijevani podovi i rasvjetna tijela. Vanjski izgled doživio je uočljive promjene: izvodili su se i dovršili dijelovi fasade predviđeni u različitim materijalima: žbukom, umjetnim kamenom i ciglom. Definiran je izgled trajne ploče sa apliciranim obveznim oznakama projekta i njen smještaj na pročelju nove zgrade. Istovremeno se radilo na osmišljavanju multimedijalnih aplikacija i pripremama za digitalnu prezentaciju fundusa: izlučivanju iz baze podataka, osmišljavanju kviza i pitanjima za geolokator. Za potrebe multimedijalne aplikacije snimljeni su videomaterijali u Klanjcu i u bivšoj Majstorskoj radionici Antuna Augustinčića na zagrebačkom Jabukovcu.

Restauratorski radovi ušli su u završnu fazu: izvode se sitniji popravci modeliranih površina, odabiru se prikladne patine za svaki pojedini komad i pristupa se usklađivanju patine na gipsanim skulpturama. Provedena je administrativna podloga za skoru edukaciju muzejskih djelatnika: za rukovanje novom opremom, postupanju sa umjetninama te za rad s osobama s posebnim potrebama.

ožujak - travanj 2016.

U sklopu projekta Studio Galerije Antuna Augustinčića, tijekom ožujka 2016. nastavili su se građevinski, infrastrukturni, obrtnički i restauratorski radovi. Izveden je plinski priključak, na fasadu se postavljala izolacija (kamena vuna), a u unutrašnjosti su se izvodili zidovi te soboslikarski i gips-kartonski radovi. U travnju su obrtnički radovi dosegli visoku fazu dovršenosti. Pristupilo se montaži stolarije i bravarskim radovima, uveden je lift, a gips-kartonski i keramičarski poslovi su zgotovljeni po terminskim planovima. Usporedo, napredovala je i restauracija fundusa, spajanje gipsanih fragmenata te stabilizacija pojedinih dijelova skulptura i reljefa. Građevinski, infrastrukturni, obrtnički i restauratorski napredak pratili su redoviti sastanci i koordinacije predstavnika investitora, izvođača i nadzornih povjerenstava.

siječanj – veljača 2016.

U siječnju i veljači 2016. radovi na izgradnji Studija GAA nastavili su se prema terminskom planu, uz stalnu koordinaciju izvođača, projektnog tima i povjerenstva za nadzor. Težište građevinskih radova premjestilo se u unutrašnjost zgrade, gdje se radilo na zahtjevnim poslovima uvođenja sustava grijanja i ostalih potrebnih instalacija te uređenju zidova. Obavljaju se pripreme za unutarnje opremanje Studija.

Tijekom Noći muzeja, 29. siječnja 2016., publici su bili prezentirani radovi na restauraciji fundusa. Brojnim posjetiteljima bio je ovo prvi susret, ne samo sa restauratorskim poslovima, nego i s fundusom kojeg čuva Galerija Antuna Augustinčića. S velikim interesom pratili su izlaganje restauratora o vrsti i obimu složenih poslova na fundusu.

***
2015.
listopad – prosinac 2015.

Tijekom jeseni 2015. godine radovi na projektu Studio Galerije Antuna Augustinčića tekli su predviđenim tempom i građevinski radovi odvijali su se po planu. U listopadu je završena stropna ploča prvog kata te se pristupilo izgradnji zidova u potkrovlju; u studenom su unutarnji zidovi ožbukani, a otvori zatvoreni aluminijskom stolarijom. Dovršena je konstrukcija krova i to u sva tri njena dijela: zidanom, čeličnom i drvenom. Na krovu se 1. prosinca zavijorila zastava, a do božićnih blagdana očekuje se dovršenje toplinske izolacije zgrade i prekrivanje krova crijepom u cijelosti. Istovremeno, napreduju i restauratorski radovi na fundusu te pripreme za unutarnje uređenje Studija.

lipanj – rujan 2015.

Tijekom ljeta 2015. godine, projekt Studio Galerije Antuna Augustinčića odvijao se prema terminskim planovima te uz stalnu koordinaciju izvođača i projektnog tima. Meteorološki uvjeti bili su povoljni i omogućili da građevinski radovi teku bez zastoja. Napravljeni su potrebni iskopi u građevnoj jami, izvedena su pojačanja i temeljna ploča nove zgrade. Tijekom srpnja i kolovoza pristupilo se postavljanju drenaže i dizanju zidova.

Restauratorski radovi se također odvijaju prema planu te su obuhvatili veliki dio fundusa: velike skulpture prošle su statičku obradu, napravljeni su željezni nosači za reljefe, a usporedno se radilo na dokumentaciji o fundusu i restauratorskim postupcima. U rujnu su fotografije s gradilišta i iz restauratorske radionice predstavile projekt SGAA na međunarodnom foto natječaju „Europa u mojoj regiji“ koji je organizirala Europska komisija.


ožujak – svibanj 2015.

Tijekom ožujka i travnja 2015. prema planu je iz zgrade starog depoa izmještana muzejska građa. Taj delikatan posao obavljen je pažljivo i stručno te su, uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog zavoda, otpočele pripreme za restauraciju muzejskog fundusa. Izmještanjem građe omogućeno je rušenje starog objekta i početak građevinskih radova. Dugo očekivano rušenje starog objekta u Brozovoj ulici otpočelo je 24. travnja i uspješno je obavljeno. Nakon rušenja, uslijedilo je čišćenje parcele i odvoz materijala na deponij. Na tako pripremljenoj parceli, započeo je rad na građevinskoj jami, koja se planira dovršiti do kraja svibnja.


1.3.2015.
Na posljednjem sastanku u veljači 2015. godine u Maloj dvorani Grada Klanjca, Projektni tim i Povjerenstvo za nadzor projekta Studio Galerije Antuna Augustinčića sa zadovoljstvom su ustvrdili da su uspješno izvršeni svi potrebni koraci koji prethode skorom započinjanju građevinskih radova. Za nadati se je da će i vremenske prilike pridonijeti daljnjoj uspješnoj realizaciji projekta.

***
2014.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije i Muzeji Hrvatskog zagorja potpisali su 29. rujna 2014. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za potrebe provedbe projekta Studia Galerije Antuna Augustinčića.

Glavni cilj projekta je uspostava Studija Galerije Antuna Augustinčića u funkciji stvaranja javne održive turističke infrastrukture. Specifični ciljevi su uspostava novih kulturno-turističkih sadržaja u području, jačanje kapaciteta postojećih zaposlenika i otvaranje novih radnih mjesta te diseminacija znanja i edukacija s posebnim naglaskom na programe namijenjene osobama s invaliditetom. Glavna aktivnost predviđa rušenje starog objekta u središtu grada Klanjca te izgradnju novog višenamjenskog prostora u kojemu će biti zatvoreni i otvoreni muzejski depo, restauratorska, stolarska i fotografska radionica, prostor za povremene izložbe, digitalni katalog i arhiv te multimedijalna polivalentna dvorana. Novi Studio GAA omogućit će rad s različitim grupama korisnika i diseminaciju znanja među kojima se posebno ističu programi kao što su foto sesije skulpture za stručnu javnost, parlaonice mladih o ulozi javne skulpture u oblikovanju grada ili pak taktilne radionice s programima gostovanja slijepih umjetnika. Projekt promiče i socijalnu uključenost budući da ima programe namijenjene osobama s invaliditetom.

Na oblikovanju projekta radili su muzejska savjetnica Goranka Horjan i viši kustosi Božidar Pejković i Davorin Vujčić u suradnji s Gradom Klanjcem, gradonačelnikom Zlatkom Brlekom i županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom, te Kulturnim centrom Klanjec.

U pripremi projekta sudjelovala je Zagorska razvojna agencija d.o.o. Cjeloviti projekt nove zgrade izradio je arhitektonski studio AG Matas iz Zagreba.

Ukupni troškovi projekta Studia Galerije Antuna Augustinčića iznose 21,696.794,00 kuna od čega će se iz fondova ERDF-a, odnosno programa EU sufinancirati iznos od 93,5 posto odnosno 20.286.474,48 kuna.

Razdoblje provedbe ograničeno je na dvije godine i teče od dana potpisa ugovora 29. rujna 2014. Svečano uručivanje Ugovora za projekt Studio GAA održano je u Europskom domu Zagreb, 24.10.2014.