Muzeji Hrvatskog zagorja

eCultValue

Za realizaciju projekta dobivena su sredstva Europske komisije u okviru Support Action Programme koji podupire inovativnost i kompetitivnost.

Projekt je započeo u veljači 2013. i traje 24 mjeseca.
U projektu sudjeluje ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja kao predsjednica Europskog muzejskog foruma.

Ciljne grupa projekta su:
- muzealci i profesionalci u baštinskom sektoru
- znanstvenici i istraživači
- poduzetnici u području novih tehnologija

Krajnji korisnici projekta su:
- korisnici u baštinskim ustanovama
- korisnici s poteškoćama u kretanju

Cilj:
Izgradnja novog pristupa i sinergija kako bi se povezali svi ključni sudionici i objedinili napori europskih istraživačkih programa koji su usmjereni na kulturne sadržaje koji koriste nove tehnologije. Cilj je uspostaviti suradnju između sektora baštine, posebno u muzejima, i ICT sektora koji vode ka boljem razumijevanju potreba i mogućnosti. Žele se identificirati primjeri dobre prakse, metode i rješenja koja će osigurati nova iskustva namijenjena korisnicima. Cilj je povećati dostupnost baštine stvarnim i virtualnim posjetiteljima što donosi višestruke koristi muzejskom sektoru, poduzetnicima iz područja novih tehnologija i samim korisnicima.

Očekivani rezultati projekta su:
• katalog dostupnih tehnologija
• razvijene nove metodologije suradnje
• uspostava održive mreže eCult Ambasadora
• priručnik za korištenje novih rješenja
• izdavanje publikacija s najuspješnijim primjerima
• formiranje eCult Zajednice – s mrežom nacionalnih i regionalnih partnera
• promocija razvoja novih ICT rješenja
• primjena novih tehnologija s ciljem povećanja dostupnosti

Partneri:

Associazione Esoce Net European Society of Concurrent Engineering Net, Rim

Athena Research and Innovation Center In Information Communication & Knowledge Technologies, Atena

European Multimedia Forum, London

Kulturno Izobrazevalno Drustvo Kibla, Maribor

Cultural Heritage on line, Paris

European Museum Forum, Paris

www.ecultvalue.wordpress.com