Muzeji Hrvatskog zagorja

Arhiva - javna nabava

ARHIVA - Postupci javne nabave

2019.
POSTUPAK JAVNE NABAVE
Predmet nabave:
Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić

U Gornjoj Stubici, Samci 64
Evidencijski broj nabave:
JN-NMV-2-2019
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

10.06.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Nabava projektora za video maping, EMV-01-2019

Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, pripremaju provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:
Nabava projektora za video maping, evidencijski broj nabave EMV-01-2019.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Muzeji Hrvatskog zagorja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: mhz@mhz.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.

16.05.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, Samci 64
evidencijski broj nabave JN-NMV-2-2019

Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, pripremaju provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, Samci 64, evidencijski broj nabave JN-NMV-2-2019.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Muzeji Hrvatskog zagorja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: mhz@mhz.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.

***
Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64, Gornja Stubica
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Uređenje atrija (vanjskih terasa) dvorca Oršić u Gornjoj Stubic, evidencijski broj nabave:
EMV-02-2019 objavljuje

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi:
U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi.